Initiatiefnemers

Op 2 december 2020 vond de finale van de K2Challenge plaats.
Wij feliciteren de volgende initiatieven met het behalen van de prijs.
1. Buurthelden
2. Huiskamer van de jonge mantelzorgers
3. Stichting Move
4. De Samenspeeltuin

Initiatieven

Huiskamer van de Jonge mantelzorgers

Huiskamer van de Jonge mantelzorgers

Vanzelfsprekend!? is een jong en dynamisch platform in de gemeente ‘s-Hertogenbosch met een breed aanbod voor jonge mantelzorgers. Samen met onze ervaringsdeskundige vrijwilligers bepalen wij met hen de koers, vorm en inhoud voor lotgenotencontact.
Sinds onze verhuizing naar een nieuwe locatie hebben we speciaal een ruimte ter beschikking gesteld aan de jonge mantelzorgers van Den Bosch. Een plek om te chillen en skillen. Een plek om huiswerk te kunnen maken, andere jonge mantelzorgers te ontmoeten, elkaar te helpen en ondersteunen waar nodig. Samen met de professionals bij Vanzelfsprekend!? De jongeren hebben aangegeven de ruimte helemaal zelf te willen inrichten. Ze willen een inspirerende relaxte plek om vaak te kunnen zijn. Even weg te kunnen van huis, zorgen even te vergeten en te werken aan hun eigen toekomst. Wat thuis niet altijd mogelijk is. Deze huiskamer is voor veel jonge mantelzorgers erg belangrijk. Een uitvalbasis als het thuis allemaal even niet lukt.

Stichting Move

Stichting Move

Move koppelt kinderen en studenten aan elkaar en samen gaan zij aan de slag om hun buurt een boost te geven! Wij zetten ons samen met onze studentvrijwilligers in voor kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenootjes. Door uit hun bubbel te stappen en mensen te ontmoeten waarmee ze normaal niet zo snel in contact komen is het voor zowel de kinderen als studenten een blikverruimende ervaring! Zo laten wij kinderen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen! Talentontwikkeling, burgerschapsvorming en kansengelijkheid staan centraal! Zo worden tijdens de wijkverkenning buurtbewoners geïnterviewd en beslissen de kinderen zelf wat zij willen doen voor hun buurt!

Buurthelden

Buurthelden

Jeugd die op steeds jongere leeftijd criminele activiteiten ontplooit en op straat steeds moeilijker benaderbaar is voor de politie. Niet alleen deze jeugd is moeilijk benaderbaar maar ook de gezinnen van deze jongeren zijn doorgaans lastig benaderbaar.
De jeugd in de actiegebieden krijgt überhaupt eerder op jongere leeftijd te maken met criminaliteit. Daardoor worden zij vaker en eerder geconfronteerd met het repressief en negatief optreden van de politie. Zij zien broers of buurjongens opgepakt worden of zijn getuige van vervelende confrontaties tussen de politie en hun buurtgenoten. Als die kinderen ouder worden, is de kans groter dat het ideaalbeeld van de politieman/vrouw al snel verandert in die van ‘natuurlijke vijand’.
Waarom wachten tot jongeren in de fout gaan en de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, zodat ze strafrechtelijk vervolgbaar zijn. Kinderen tussen 6 -10 jaar zijn vaak nog toegankelijk en beïnvloedbaar. Zij vinden de politie meestal nog spannend en stoer. En via de kinderen zijn de ouders ook makkelijker benaderbaar.

Stichting Recreatie en Meer

Stichting Recreatie en Meer

De afgelopen jaren hebben we keihard gewerkt aan de realisatie van een SAMENspeeltuin, een speeltuin die voor alle kinderen en voor iedereen geschikt is. We hebben al heel veel unieke elementen, zoals een blotevoetenpad, een verhoogde zandbak, een podium, een klimnet met een rolstoelvriendelijke valondergrond, rotsen, samenpicknicktafels, een doorloopcontainer, een klimparcours voor de kleintjes, een ouder-kindschommel en nu willen we voor de oudere jeugd een fitnesstuin aanleggen, zodat het voor hen ook aantrekkelijker wordt om buiten te zijn/te sporten. Maar ook de ouderen kunnen we hiermee bedienen, dus we verbinden iedereen. Verbondenheid is ons sleutelwoord.

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners:

© Copyright Stichting K2 Prijs
Alle rechten voorbehouden

K2 To top