Initiatiefnemers

Bekijk hieronder wie er dit jaar meedoen aan de K2 Challenge. Zie jij al het beste idee staan? Heb jij zelf toch een beter idee of wil je meestemmen? Laat het ons weten!

Initiatieven

Groene long van de spoorzone

Groene long van de spoorzone

Inzaaien van weidebloemen langs het spoor in Deurne, het aanplanten van planten, struiken en bomen op een braakliggend terrein langs het spoor Om zo een de biodiversiteit in het verstedelijkt gebied te vergroten. Tevens willen wij onze moestuin optimaliseren.

Noumidia Academie

Futsal Noumidia is een interventie waarin door middel van spel (zaal)voetbal, coaching en ondersteuning, jongeren worden bereikt die vaak op straat te vinden zijn. In deze interventie bouwt de trainer een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen en aan te sturen. De (zaal)voetbaltraining is het middel om de jongeren te bereiken en te motiveren. De band die wordt opgebouwd, maakt dat ze blijven. De aanpak van Futsal Noumidia is integraal: zij verbindt de leefgebieden (gezin, school én wijk) van jongeren met elkaar. De trainer is de spil in een netwerk rond de jongeren waarin ze gekend worden en hun gedrag (h)erkend wordt. Jongeren worden in en buiten de sportzaal op hun gedrag gecoacht
en leren vaardigheden die ook buiten de sport behulpzaam zijn. Kern van de gebruikte benadering zijn ‘positief coachen’, ‘de arm om je heen’ en ‘consequente aanpak’.

Kennisevent LevelUp Gaming

Levelup is een ontmoetingsplek waar volwassenen en jongeren met elkaar het plezier van gamen kunnen ervaren, in contact kunnen komen met elkaar, kennis kunnen ophalen, inspiratie op kunnen doen, hulp en/of advies kunnen krijgen, maar ook kansen kunnen zien en grijpen.

jij&jewijk

Wil je in jouw buurt, wijk of stad een initiatief nemen? Zorgen dat ergens een voetbalveldje komt? Of meepraten in de wijk? Of binnen je sportclub of vereniging?
Hoe doe je dat dan? Hoe praat je mee zodat je stem gehoord wordt?
Waar moet je zijn? En welke stappen moet je zetten?

Hiervoor is voor grote groepen jongeren vaak geen netwerk beschikbaar en geen kennis.

Daarom is het idee van inkluis (samenwerkingsverband) om met deze jongeren samen aan de slag te gaan zodat ze kunnen leren om hun stem te laten gelden. Door onder meer training leer je de kennis, krijg je de coaching die je nodig hebt en bouw je aan je netwerk in de stad.

It takes a village to raise a child, zeker weten! En wij zeggen ook graag: it takes all youngsters to build their village ☺

Inkluis is een samenwerkingsverband van 3 partijen in Tilburg, namelijk Tussenheid013, Impekt en StartersforCommunities en samen werken we diep in de wijk en binnen bewonersinitiatieven aan betrokkenheid en zeggenschap (democratie) van jongeren in bijvoorbeeld hun eigen wijk en in eigen vereniging.

KindHigh5

KindHigh5

De KindHigh5 Is een workshop voor kinderen en hun ouders en begeleiders om na te denken en te praten over hoe je samen met plezier kunt sporten en spelen. De KindHigh5 Samen Sporten is voor kinderen van 6 tot 12 jaar die sporten bij een vereniging. De kinderen gaan samen met hun ouders in gesprek over 5 thema’s: plezier, groepsgevoel, respect, eerlijkheid en veiligheid. Per thema wordt besproken wat het voor hen betekent, wat er nog beter kan en wie ze nodig hebben om dat te bereiken.

De kinderen leren elkaar beter kennen en ze komen meer tot één lijn als het gaat om wat samen met plezier sporten en spelen voor hen betekent. Door ook de ouders bij de KindHigh5 te betrekken, kun je meer verbondenheid en een goed opvoedklimaat creëren. De ouders zien wat er speelt binnen het team of groepje en dat hun kinderen er samen ook uit kunnen komen. Daarnaast leren zij de andere ouders ook beter kennen en weten hoe zij erin staan.

Alles-in-één ontmoetingsplek-MDT-vindplaats-SpeakingMinds-kalender-waarderingssysteem-promo-impactmeter

Alles-in-één ontmoetingsplek-MDT-vindplaats-SpeakingMinds-kalender-waarderingssysteem-promo-impactmeter

HEBE (een groep actief betrokken jongeren uit Hilvarenbeek), onze jongerenwerkers van R-Newt en twee beleidsadviseurs van gemeente Hilvarenbeek hebben samen Positief Jeugdbeleid ontwikkeld. Dit beleid ligt in oktober ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. En om in de ‘positieve vibe’ te blijven: we gaan ervanuit dat 1 januari 2021 de uitvoering start.

Meer over dit beleid-in-ontwikkeling: https://we.tl/t-xGRFQH5sgC.

In oktober 2020 beginnen we met de voorbereidende fase. Er zijn een aantal projecten die we moeten realiseren om in het nieuwe jaar te kunnen starten met de uitvoering. Eén van die projecten dienen we in voor de K2 Challenge: de ontwikkeling van een overzichtelijke alles-in-een ontmoetingsplek-MDT-vindplaats-SpeakingMinds-kalender-waarderingssysteem-promo-impactmeter. Waarom?

• Jongeren willen elkaar online én offline ontmoeten (ontmoetingsplek).
• Jongeren willen weten welke activiteiten HEBE wanneer organiseert (kalender).
• Jongeren willen zelf leuke én nuttige activiteiten organiseren (MDT-vindplaats).
• Jongeren willen meepraten, meedenken én meebeslissen over maatschappelijke en politieke onderwerpen (Speaking Minds).
• Jongeren willen dat hun ideeën erkend en gewaardeerd worden (waarderingssysteem).
• Jongeren willen makkelijk in contact komen met iemand die helpt bij uitdagingen die op hun pad komen (vindplaats).
• Jongerenwerk Hilvarenbeek (R-Newt) wil zichtbaarheid en vindbaarheid vergroten (promo).
• Gemeente Hilvarenbeek wil de impact van het Positief Jeugdbeleid meten (impactmeter).

Aldus lokaal onderzoek #LAATJEHOREN (Maduro, 2018).

Zakgeldkanjers

Zakgeldkanjers

Gezien de vraag vanuit de gemeente om na te denken om de problematiek in Eindhoven rondom armoede aan te pakken is dit idee ontstaan.

Als we kijken naar “ Eindhoven in cijfers “ zien we daar ook in een aantal wijken dat er veel gezinnen leven onder de armoede grens.

In een onderzoek dat Monique Kuijten heeft gedaan bij een groep 8 kwam ook naar voren dat er veel schaamte was en dat kinderen wensen hadden. Wensen die voor veel leeftijdsgenoten makkelijker te realiseren zijn maar niet voor deze groep.

Verhalen en ervaringen van Jeugdwerkers leren ons dat ze vaak dezelfde families zien en dat het armoede probleem van generatie op generatie overgaat.

Dit willen we doorbreken.

Hoe je met geld omgaat moet je leren. Je hebt het namelijk maar beperkt beschikbaar. Met een aantal stappen willen we de noodzaak van het hebben van geld , het verdienen, sparen en uitgeven met deze groep kinderen doorlopen. Door middel van gerichte workshops over reclame, online gamen en groepsdruk maken we deze kwetsbare groep ook sterker. Ook gaan ze werkervaring opdoen bij lokale bedrijven / ondernemers uit hun wijk. Tijdens de deelname aan dit project krijgen ze van ons per maand 15 euro aan zakgeld en worden begeleid in hun spaardoelen/wensen en aankopen.

Huiskamer van de Jonge mantelzorgers

Huiskamer van de Jonge mantelzorgers

Vanzelfsprekend!? is een jong en dynamisch platform in de gemeente ‘s-Hertogenbosch met een breed aanbod voor jonge mantelzorgers. Samen met onze ervaringsdeskundige vrijwilligers bepalen wij met hen de koers, vorm en inhoud voor lotgenotencontact.
Sinds onze verhuizing naar een nieuwe locatie hebben we speciaal een ruimte ter beschikking gesteld aan de jonge mantelzorgers van Den Bosch. Een plek om te chillen en skillen. Een plek om huiswerk te kunnen maken, andere jonge mantelzorgers te ontmoeten, elkaar te helpen en ondersteunen waar nodig. Samen met de professionals bij Vanzelfsprekend!? De jongeren hebben aangegeven de ruimte helemaal zelf te willen inrichten. Ze willen een inspirerende relaxte plek om vaak te kunnen zijn. Even weg te kunnen van huis, zorgen even te vergeten en te werken aan hun eigen toekomst. Wat thuis niet altijd mogelijk is. Deze huiskamer is voor veel jonge mantelzorgers erg belangrijk. Een uitvalbasis als het thuis allemaal even niet lukt.

De Tilburgse Buitenschool

De Tilburgse Buitenschool

Wij dromen ervan dat gelukkige, tevreden kinderen binnenin de Tilburgse scholen én daarbuiten in de natuur en op alle andere levensechte locaties leren, zodat ze zich ontwikkelen tot krachtige jongeren. Jongeren, die met eigen natuur verbonden zijn, verbonden zijn met de natuur buiten, hun leefomgeving en bewust verbonden zijn met elkaar.

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit om te ontdekken en te leren. Wij willen met de Buitenschool een bijdrage leveren aan blije, bewuste kinderen, verbonden met eigen natuur, de natuur en elkaar. En daar mag de leerkracht een veilige omgeving voor bieden en inspireren. Succes ontstaat door op scholen excellent leiderschap op het gebied van buitenschools leren te stimuleren. Daardoor ontwikkelen zich krachtige leraren die vervolgens de weg vrij maken voor blije, bewuste kinderen.
We hebben onze droom inmiddels in Den Bosch en omgeving mogen realiseren. Op een aantal scholen gaan de leerlingen nu minimaal 1 dag per week naar buiten. En de resultaten zijn opzienbarend: kinderen leren beter, bewegen meer en worden sociaal vaardiger. Ons idee is om ook de kinderen in Tilburg deze kans te bieden, met een stimuleringsprijs gaat ons dat zeker lukken!

Kinder kookchallenge

Kinder kookchallenge

Nederland is een ontwikkeld land waar veel kinderen en jongeren het goed hebben. Toch vallen er kinderen buiten de boot. Kinderen die door hun leefomstandigheden niet dezelfde ontwikkelingskansen krijgen als andere kinderen. Met name in zogenoemde krachtwijken krijgen niet alle kinderen de nodige begeleiding en stimulans om zich te vermaken en ontwikkelen. Van kinderen uit kansarme gezinnen is bekend dat ze er vaak (via hun ouders) een ongezonde leefstijl op na houden. Ze zijn soms op zichzelf aangewezen en voor eten is in deze gezinnen niet altijd aandacht.
De omgeving waarin mensen wonen, hun gezondheid en mate van participatie in de wijk zijn nauw met elkaar verbonden. Oplossingen moeten dus die drie aspecten tegelijkertijd aanpakken. Voor kinderen is meedoen aan dit project van belang omdat ze iets hebben om naar uit te kijken en waarmee zij zich vermaken. Meedoen aan de challenge geeft zelfvertrouwen. Kinderen breiden hun skills uit, leren andere kinderen uit de wijk (beter) kennen en doen mee aan een activiteit waar thuis normaal gesproken geen geld voor is. De challenge draagt bij aan een gezonde leefstijl: het kind - en indirect ook ouders - leert over gezond eten en de herkomst van eten.


Samen Oplopen

Samen Oplopen

Bij gezinnen met veel problemen wordt als snel professionele hulpverlening ingezet, terwijl dat vaak niet is wat mensen willen. Ze willen graag een vriendschappelijke contact. Krachtige mede-inwoners van een zelfde woonplaats in Brabant (vrijwilligers), die hun leven zelf goed op orde hebben, kunnen óók heel goed deze gezinnen helpen. Als zij, op een vriendschappelijke manier, een tijdje mee lopen met het gezin en/of de jongere en mee denken en doen in brede zin, kunnen problemen oplossen.
De complexiteit van de problemen maakt het echter vaak te zwaar om in deze gezinnen zomaar een vrijwilliger in te zetten. Daarom is er óók een coördinator die de koppeling van een vrijwilliger aan een ‘kwetsbaar’ gezin begeleid en die kennis en ervaring in de hulpverlening heeft. De coördinator is in dienst van een lokale zorg- of welzijnsorganisatie en gaat anders werken: een vrijwilliger koppelen aan een gezin en de vrijwilliger begeleiden, in plaats van de zorg aan het gezin zelf uit te voeren als hulpverlener.
Hierdoor verbetert het gezinsklimaat en wordt zware problematiek en hulpverlening voorkomen of mindert, waardoor kinderen in gezinnen en jeugdigen een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling krijgen en probleemloos kunnen opgroeien. Fijner voor gezinnen, innoverend en goedkoper voor zorg.

Wij(k) SAMEN.. Een mini – experience over kindermishandeling. Een interactieve bijeenkomst over kindermishandeling voor het (jonge) kind, de ouder(s), de inwoners en beroepskrachten.

Wij(k) SAMEN.. Een mini – experience over kindermishandeling. Een interactieve bijeenkomst over kindermishandeling voor het (jonge) kind, de ouder(s), de inwoners en beroepskrachten.

Er wordt veel te vaak OVER en VOOR het kind gesproken in de aanpak van kindermishandeling. In plaats van MET. De gemeente Hilvarenbeek deelt deze visie en slaat samen met ons de handen ineen om juist voor hen een activiteit te organiseren. Zelfs jonge kinderen ( 4-8 jaar) hebben recht op educatie rondom dit onderwerp, zodat zij een ander referentiekader kunnen opbouwen. Dat ze weten dat ze over dit onderwerp kunnen en mogen praten. Dat ze weten hoe ze emoties kunnen benoemen. Dat ze weten hoe ze vriendjes kunnen helpen maar bovenal dat zij niet schuldig zijn. Maar wie brengt ze dit onderwerp bij? Zijn veel beroepskrachten niet handelingsverlegen in het bespreekbaar maken van het onderwerp? Welke rol spelen de ouders hierbij? Hoe praat je nou met het jonge kind over dit onderwerp? Hoe vergroot je ouderbetrokkenheid? Samen organiseren wij in de WTK 2020 een interactief ochtendprogramma met een passend aanbod voor alle betrokkenen. Het kind staat hierbij centraal, echter is het van groot belang dat we ook beroepskrachten (de leerkracht), ouder(s) en de inwoners inspireren, zodat we gezamenlijk het verschil kunnen maken in het belang van het kind. Ieder kind verdiend het toch om veilig op te groeien?

Stichting Move

Stichting Move

Move koppelt kinderen en studenten aan elkaar en samen gaan zij aan de slag om hun buurt een boost te geven! Wij zetten ons samen met onze studentvrijwilligers in voor kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenootjes. Door uit hun bubbel te stappen en mensen te ontmoeten waarmee ze normaal niet zo snel in contact komen is het voor zowel de kinderen als studenten een blikverruimende ervaring! Zo laten wij kinderen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen! Talentontwikkeling, burgerschapsvorming en kansengelijkheid staan centraal! Zo worden tijdens de wijkverkenning buurtbewoners geïnterviewd en beslissen de kinderen zelf wat zij willen doen voor hun buurt!

Freerun-park

Freerun-park

Een park waar jong en oud zich zowel fysiek als mentaal kan uitdagen doormiddel van sport. Klimmen, klauteren, springen en eventueel salto's maken. Alles is mogelijk!

#1 LEEF OERsimpel  |  #2 JAi OUTDOOR

#1 LEEF OERsimpel | #2 JAi OUTDOOR

Eén financiële bijdrage voor twee oersterke concepten

#1 LEEF OERsimpel
Jongens ontwikkelen een positieve mannelijke identiteit door contact en actief zijn met hun vader en/of andere (volwassen) mannen. Binnen het concept LEEF OERsimpel willen wij vader-zoon weekenden organiseren in de gemeente Oss waarin dit contact voorop staat. Een weekend waarin activiteiten voor mannen worden gedaan en waarbij wordt teruggegaan naar de basis. Geen luxe. Geen contact met de buitenwereld. Alleen maar tijd voor elkaar. Het doel is om vader en zoon van elkaar te laten leren waarbij de focus ligt op positiviteit. Samen quality time hebben. Herinneringen maken voor het leven. Dat is het doel.

#2 JAi OUTDOOR
Feit: een natuurlijke omgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen. JAi OUTDOOR wil stimuleren dat mensen meer tijd in de natuur doorbrengen en back to basic gaan. Wij verhuren onze tenten met een basisinrichting daarom zowel aan maatschappelijke projecten (met de focus op jongeren) als aan particulieren. Hierdoor maken wij een outdoor ervaring op een eenvoudige en laagdrempelige manier mogelijk voor onze doelgroepen. Denk hierbij aan verhuur aan scholen en verenigingen, maar ook het verhuren van materiaal voor bruiloften, teambuilding en bedrijfsuitjes.

Jeugdhonk Ons Plekske

Jeugdhonk Ons Plekske

Mijn idee: In de wijken Haren Donk en Reit (HDR) gelegen in ’s-Hertogenbosch Noord, wonen ongeveer 940 kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar (Wijk- en Buurtmonitor Noord 2018,
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Stad/Stad_in_Cijfers/Noord.pdf )
en gemiddeld 14,4 % van de huishoudens heeft een inkomen onder het minimum (voor de gehele stad ‘s-Hertogenbosch ligt dit percentage op 8,5 %). De wijken grenzen aan de wijk Hambaken waar de problemen met jongeren sinds langere tijd ernstiger waren dan in HDR. Hierdoor zijn activiteiten voor kinderen en jongeren vanuit kinder- en jongeren werk geconcentreerd in de Hambaken. Kinderen en jongeren uit HDR gaan niet naar de Hambaken om daar mee te doen aan activiteiten. Sinds 2016 is er in HDR een toename van jeugdoverlast en pesterijen door (jonge) jeugd. Kinderen en brugklassers die spelen op het pleintje bij de Haren gaan uit verveling bij de buitenschoolse opvang (bso) hangen en veroorzaken hiermee overlast. Ook vinden vernielingen plaats. Er is geen bal te doen in heel HDR voor de jeugd. In HDR is een actieve vrijwilligers bewonersgroep, Alles op een Reitje, die in vakantietijd activiteiten voor kinderen en jongeren organiseert. Vanuit Alles op een Reitje willen wij heel graag een aanvraag doen voor Jeugdhonk ONS Plekske, gewoon het plekske voor de jeugd om naar toe te gaan: van bewoners, door bewoners, met bewoners. Gewoon het plekske waar ze graag willen zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar een vrijwilliger na schooltijd aanwezig is en voor ze klaarstaat met een glas ranja en tijd heeft om met aandacht naar hun verhalen te luisteren.

EetHall

EetHall

De Hall of Fame (HoF) is een bruisende plek voor jongeren in Tilburg, zonder winstoogmerk. Concerten, workshops en skaten. Met een nieuwe toevoeging: de gaarkeuken, willen we daar eten aan toevoegen. Nu kan je namelijk alleen ongezond eten in onze kantine, en leer je zelf ook nog eens helemaal niets. Een gaarkeuken samen met jongeren draaien, dat is wat we willen doen!

Sport als middel

Sport als middel

De jeugd/(jong) volwassene* die extra aandacht nodig heeft kan mee – blijven – doen binnen sportverenigingen en daarmee de samenleving.

Maatschappelijke ontwikkelingen als de verschuiving van de opvoedkundige taak van gezin naar het onderwijs en de sport en de toename van het aantal kinderen dat een vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering heeft leggen een grote druk op de vrijwilligers (trainers/coaches) in de sport. Zij hebben veelal niet – in voldoende mate - de benodigde sociale/ pedagogische vaardigheden om met deze doelgroep om te gaan. In de praktijk zien we de gevolgen, namelijk dat deze jeugd zich niet ‘thuis’ voelt, gepest/genegeerd wordt en buiten de groep komt te staan en uiteindelijk (ongewild) vroegtijdig de vereniging verlaat. Het risico op langere termijn is, wanneer dit proces zich bij meerdere sportverenigingen herhaalt, maatschappelijke uitsluiting.

Met de pilot zetten wij in op 1. het versterken van de pedagogische kwaliteiten van de trainers/coaches, 2. op het ondersteunen van de trainers om de signalen van sporters waarvan zij ‘aanvoelen’ of concrete aanwijzingen hebben dat er iets aan de hand is bij de juiste instantie(s) neer te leggen en 3. het realiseren en in stand houden van de samenwerking tussen de sport en jeugdhulp.

* Betreft o.a. de jeugd/(jong) volwassene die de aansluiting (dreigt te) missen met de samenleving, leeft in armoede, te maken heeft met eenzaamheid / verwaarlozing / mishandeling / LHBT-gevoelens / verslavingsproblematiek / pesten / psychische klachten / (een vorm van) autisme / ADHD, een licht verstandelijke beperking heeft, of waar sprake is van een stapeling van problemen.

The Gate (serious game voor jongeren in de crisisopvang)

The Gate (serious game voor jongeren in de crisisopvang)

Stel je voor dat jouw thuis niet veilig voelt en op een dag allemaal volwassenen zich met jou en jouw gezin gaan bemoeien. Je moet naar een onbekende plek waar allemaal andere mensen met problemen zijn, je mag niet naar buiten, je kunt even niet naar school, je ziet je vrienden en bekenden niet en het leven wat je kende ligt compleet overhoop. Voor veel jongeren is dit realiteit. In Tilburg krijgt namelijk al 1 op de 9 kinderen onder de 18 jaar te maken met jeugdzorg.

Jongeren die onverwachts in een instelling komen hebben logischerwijs veel onzekerheden en vragen. Speciaal voor deze jongeren willen we een game ontwikkelen die hen duidelijkheid geeft. Duidelijkheid over de plek, wat er te doen is, wat er gaat gebeuren, wie er op deze plek zijn en wat deze mensen doen. Daarnaast is de game ook bedoeld om een warm welkom te geven en om jongeren het gevoel te geven dat zij niet alleen zijn in deze situatie.

TilburgJunior, kinderkrant/kinderpersbureau

TilburgJunior, kinderkrant/kinderpersbureau

Kinderkrant/kinderpersbureau TilburgJunior: waarom?
In bestaande Tilburgse media komen kinderen te weinig aan het woord. Het antwoord daarop is TilburgJunior: een online medium voor, door en over kinderen. TilburgJunior geeft kinderen de kans hun stem te laten horen. TilburgJunior daagt uit om mee te praten over onderwerpen die in de stad spelen en er ook zelf over te schrijven.
TilburgJunior is een journalistiek educatief platform voor kinderen in Tilburg. Samen met een journalist maken kinderen nieuwe items voor de website. TilburgJunior draagt bij aan taalontwikkeling, leesplezier, verbinding, burgerschap maar ook persoonlijke ontwikkeling. Levensecht leren, leren door te dóen, staat centraal.
Kinderen van 9 tot en met 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de kinderredactie. Ook via school en BSO kunnen kinderen meedoen. Kinderen, leerkrachten en ouders zijn enthousiast. TilburgJunior wil groeien: meer kinderen moeten de kans krijgen om mee te doen in de kinderredactie.
Daarom is (financiële) steun nodig van partijen die geloven in een eigen medium voor kinderen in Tilburg.

BULDER.nu

BULDER.nu

Bij dorpsraad/ politieke vergaderingen in de Gemeente Oss zijn over het algemeen weinig jongeren aanwezig. Dit is (helaas) een trend die op meerdere dorpen en steden te herkennen is. Maar er zijn veel redenen waarom jongeren zich op dit soort bijeenkomsten niet of nauwelijks laten zien. De behandeling van bepaalde onderwerpen is vaak langdurig en stroperig, wat de interesse om zich ergens voor in te gaan zetten niet echt opwekt. De algemene stemming is dat het toch niet veel nut heeft om hier tijd in te steken; “er worden nauwelijks resultaten geboekt en het gevoel is dat het bij de politiek toch alleen maar om de kern Oss draait.”

De jongste jongeren zijn druk bezig met hun studie en de wat oudere en werkende jongeren zijn druk met hun baan én vaak ook met het gezin. De taakverdeling binnen de moderne gezinnen is ook compleet anders dan een jaar of 20 terug. Het kleine beetje vrije tijd dat dan overblijft, moet nog gebruikt worden voor de noodzakelijke ontspanning (sport, familie en vrienden etc.). Voor politieke beïnvloeding is dus geen ruimte meer (zeker niet overdag), omdat alle beschikbare tijd wordt opgeslokt door belangrijkere zaken.

Maar jongeren zouden zich eigenlijk wel meer bezig moeten houden met de inrichting van hun woonomgeving, aangezien zij juist degenen zijn die hier nog het langst rondlopen en gebruik moeten maken van de voorzieningen. Om hun omgeving leefbaar te houden zijn jongeren van absoluut belang. Het gebied moet voor hen dus redenen hebben én mogelijkheden bieden om zich hier blijvend te vestigen. De stem van de jongeren is in feite dus belangrijker dan de stem van de ouderen.

Kinderadviesraad Tilburg Kids 4 Global Goals

Kinderadviesraad Tilburg Kids 4 Global Goals

De Kinderadviesraad van Tilburg Kids 4 Global Goals, is een kinderadviesraad bestaande uit 25 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, die één jaar lang meedenken over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Aan het eind van het jaar brengen ze hun advies uit aan de Tilburgse gemeenteraad.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld en gaan over thema’s zoals armoede, klimaatverandering, kinderrechten, een veilig leefomgeving en goed onderwijs (zie: https://www.sdgnederland.nl/). We hebben nog tot 2030 de tijd om deze doelen te halen. De stem en inbreng van kinderen is hierbij essentieel, het gaat immers om hun toekomst.

Stronk | Jeugdwerkplaats

Stronk | Jeugdwerkplaats

Stronk is een kleinschalig initiatief van Jorus Rompa (pedagoog) en Mark Jonkers (ingenieur). Mark en Jorus delen een passie voor het maken van objecten en het begeleiden van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarom besloten ze een werkplaats op te zetten in Dongen. In hun werkplaats werken ze samen met thuiszitters, zorgjeugd en toekomstige makers in de leeftijdscategorie 12 t/m 25 jaar. Stronk levert maatwerk in opdracht van particulieren en organisaties. Daarnaast faciliteert Stronk de mogelijkheid om te werken aan persoonlijke werkstukken én om mee te werken aan maatschappelijk betrokken projecten.

Platform voor zichtbaarheid organisaties mbt de ontwikkeling van kinderen

Het ontwikkelen van een platform (met website) waar alle organisaties bij aangesloten zijn die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen omgeving Valkenswaard.
Doel
Alle kinderen onbezorgd door het leven laten gaan.
Fase 1:
- Verbinden van alle organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen.
- Netwerk van passende ondersteuning creëren.
- Zichtbaarheid creeeren voor ouders/ scholen en gemeenten welke organisaties er zijn om gezinnen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Fase 2:
- Problemen eerder signaleren en voorkomen.
- Alle kinderen gelijke kansen geven.

Waarom een platform:
Een betere samenwerking tussen onderwijs en zorg. De organisaties bundelen hun krachten om snel de meest passende begeleiding voor een kind en ouders te bieden. Alle facetten van kind en jeugd nemen deel aan het platform. Het idee is om preventief te handelen zodat grote problemen in gezinnen wellicht voorkomen kunnen worden.
Het platform is laagdrempelig en preventief. Het wordt door ouders minder gezien als een officieel orgaan om aan te melden als ze vragen hebben. Ook hebben ze meteen een overzicht wat er voor mogelijkheden zijn in de omgeving. Het platform biedt ook ondersteuning voor gemeenten en onderwijs omdat er bij hen veel vragen van ouders komen. Het platform brengt in beeld welke organisatie, welke expertise heeft dus er kan door hen sneller geschakeld worden.

Klimbos 'StadsOase'

Klimbos 'StadsOase'

Het is een zonnige dag. Kinderen klimmen in het Klimbos van de StadsOase over touwbruggen en andere obstakels. Ze leren onder begeleiding klimmen. De helft kijkt verwondert om zich heen omdat ze vanuit de bomen, de tuin nu vanuit een ander perspectief kunnen zien. Twee kinderen lijken achteraan te blijven en niet verder te durven. ‘Het is eng hè?’ klinkt de stem van een begeleider. ‘Je mag best bang zijn, maar weet je wat dan helpt? Erg moedig zijn. Kunnen jullie dat?’ De kinderen knikken allebei ja en gaan voorzichtig over de touwbrug. De andere kinderen moedigen de twee kinderen aan en juichen wanneer zij de overkant bereikt hebben. De eerst zo bange kinderen hebben nu een trotse grijns van oor tot oor. Ze zwaaien naar een groepje kinderen in de insectentuin.
Een hommel vliegt naar de bloementuin..
Kinderen onderzoeken daar welke insecten er zijn en wat ze doen. Ze krijgen uitleg waarom hommels en bijen belangrijk zijn voor bloemen en andere planten. Ze zien lieveheersbeestjes en vangen er voorzichtig een paar. Ze ontdekken wat lieveheersbeestjes graag eten en laten ze los in de kas. De lieveheersbeestjes verschalken zich aan een feestmaal: ‘de bladluis.’ Zo is er geen gif nodig.

Mission

Sporten en bewegen is belangrijk. Hoe motiveer en beloon je kinderen om in beweging te komen en te blijven? Door de smartphone te betrekken in het bewegen, met een tool die kinderen in beweging brengt en hen blijft boeien. Zowel online als offline. De buurtsport coach of wijkregisseur zet kinderen in beweging door hen missies te laten uitvoeren.

Het sleutelwoord is gameplay. Met deze gameplay koppelen we offline en online. Spelers creëren eerst hun eigen avatar. Daarna krijgen ze steeds nieuwe missies; een vraag of juist een beweegopdracht op een bepaalde locatie. Bijvoorbeeld het klimmen in een speeltoestel, een stuk rennen in een park, een half uur tikkertje, balletje trappen etc. Met het uitvoeren van de missies, c.q. ‘offline’ activiteiten kunnen de spelers medailles scoren en coole outfits voor hun eigen avatar winnen. De prestaties en de voortgang worden zo in de app heel zichtbaar voor de kinderen. Bewegen wordt dubbel beloond!
Met de basisprincipes hebben we al ervaring opgedaan met het sportbedrijf van een gemeente in het Noorden van het land.

Goejenhandel. Duurzaam design met sociale impact

Goejenhandel. Duurzaam design met sociale impact

We willen jongeren met creatief talent uitdagen en ondersteunen in hun creatieve ontwikkeling en hen de kans bieden om een carrière op te bouwen in de creatieve industrie.

We zien bij veel jongeren creatieve talenten en ambities, maar helaas lukt het hen vaak niet om de stap te zetten naar een opleiding of de praktijk in de creatieve industrie. Met hulp van professionele designers willen we deze jongeren de kans bieden om hun designskills sneller te ontwikkelen, grip te krijgen op design- en productieprocessen en (duurzame) producten te ontwikkelen die ook echt verkocht worden.

Hiervoor willen we de webshop Goejenhandel.nl in het leven roepen om de producten te verkopen en om tevens een podium te geven aan de jonge designers om hun arbeidsmarktprofiel te versterken.

Together we are strong!

Together we are strong!

De jeugd in de wijk samen met de ouderen/eenzamen in de wijk samen activiteiten laten doen.

Buurthelden

Buurthelden

Jeugd die op steeds jongere leeftijd criminele activiteiten ontplooit en op straat steeds moeilijker benaderbaar is voor de politie. Niet alleen deze jeugd is moeilijk benaderbaar maar ook de gezinnen van deze jongeren zijn doorgaans lastig benaderbaar.
De jeugd in de actiegebieden krijgt überhaupt eerder op jongere leeftijd te maken met criminaliteit. Daardoor worden zij vaker en eerder geconfronteerd met het repressief en negatief optreden van de politie. Zij zien broers of buurjongens opgepakt worden of zijn getuige van vervelende confrontaties tussen de politie en hun buurtgenoten. Als die kinderen ouder worden, is de kans groter dat het ideaalbeeld van de politieman/vrouw al snel verandert in die van ‘natuurlijke vijand’.
Waarom wachten tot jongeren in de fout gaan en de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, zodat ze strafrechtelijk vervolgbaar zijn. Kinderen tussen 6 -10 jaar zijn vaak nog toegankelijk en beïnvloedbaar. Zij vinden de politie meestal nog spannend en stoer. En via de kinderen zijn de ouders ook makkelijker benaderbaar.

Magisch speelveld

Als wijkwerkers werken wij geregeld in wijkcentra in Uden. In de wijkcentra zijn verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen, maar er is te weinig wat kinderen en jongeren zou motiveren om naar een wijkcentrum toe te gaan. Een interactieve vloer richt zich op spelenderwijs leren en promoot fysiek spelen en bewegen. Je laat kinderen bewegen door aan te sluiten bij hedendaagse trends. Het is een mix van fysieke beweging met spelcomputers. De spellen en de geprojecteerde werelden worden steeds veranderd zodat de kinderen enthousiast blijven. Omdat de spellen wisselen en van korte duur zijn, is er voor iedereen iets wat aansluit op zijn/haar interesse. Via deze weg worden kinderen geactiveerd om langs te gaan bij een wijkcentrum en kunnen wij als wijkwerkers vanuit daar verder werken aan de sociale cohesie in de wijk, gesprekken met de kinderen voeren en daaruit signalen oppakken. Het voordeel van deze vloer is dat het geen rommel en beschadigingsgevaar levert en makkelijk op en af te breken is. Ook is de vloer beschikbaar in verschillende afmetingen zodat het in ieder wijkcentrum past.

Wijkie

Wijkie

Wijkie werkt aan een platform voor ouders en kinderen waar zij elkaar kunnen vinden voor het maken van veilige (buiten)speelafspraken. Dit doet Wijkie om kinderen meer achter hun scherm vandaan te krijgen en vaker te laten bewegen.

Nieuwbouw Zuiderdreef Bergen op Zoom

Voor ouders met een beperking, en hun thuiswonende kinderen, opent SDW in augustus een nieuwe locatie. Voor de tuin hebben wij nog speeltoestellen, en buiten speelgoed nodig. Hiervoor is in de begroting geen geld meegenomen, het zou voor onze kinderen heel leuk zijn zodat ze lekker kunnen buiten spelen.

HAPPY KIDS spelactiviteiten

HAPPY KIDS spelactiviteiten

Het organiseren van spelactiviteitenmiddagen waarbij kinderen kennismaken met een gevarieerd aanbod aan lokale activiteiten en vaardigheden. Even ontsnappen aan de digitale wereld waarin we leven. Ontdekken wat er allemaal aan plaatselijke creatieve en sportieve mogelijkheden is. Hun eigen interesses daarin beter leren kennen. En dat alles ingebed in een structuur van ontmoeting tussen jong en oud.

social control / straatcontactpersonen

Met social control monitor je individuen en groepen op straat. je kunt op deze manier aandacht geven aan diegene die zich in de openbare ruimte bevinden. samen met netwerkpartners maar ook met straatcontactpersonen kun je de leefbaarheid en veiligheid in de wijk vergroten.

Jongeren in beweging

Jongeren in beweging

Met "Jongeren in beweging" helpen we jongeren om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Uit gesprekken tussen jongerenwerkers, onze buurtsportcoaches en jongeren blijkt dat jongeren in de gemeente Heusden ontmoetingsplekken missen en vinden dat er te weinig voor hen wordt georganiseerd. Ze hebben het gevoel dat er voor hen wordt gesproken in plaats van met hun. Daar brengen wij samen met de jongeren verandering in.

Duurzaam Ouderschap!!

Duurzaam Ouderschap!!

Het idee is het geven van een interactieve en inspirerende cursus "Ouders van NU!"
Deze cursus is voor BEIDE (aanstaande) ouders/opvoeders, met als doel bewustwording en gedragsverandering naar een duurzaam ouderschap dat stabiel, liefdevol, naar behoefte is en in balans!

De verbinding

De verbinding

Het project verbind meerdere doelgroepen en meerdere projecten samen.
Zo hebben we als Stichting Groen Ontmoet bijvoorbeeld al 1 project afgerond wat onderdeel gaat zijn van dit groter geheel. Het speelbos in Oud Gastel is afgerond.
Momenteel particperen we mee met het opplussen van de grasweides tussen Verzorgingstehuis Blankershof en 2 basisscholen. Er is een ontwerpwedstrijd uitgezet onder aanbieders. Momenteel kunnen zowel de bewoners van Blankershof als mede de scholen kiezen voor het ontwerp wat zij het meeste aanspreekt.
Bij de grasweides staan nu een paar beweegtoestellen. Dit gaat het begin zijn van een beweeg en fit route. Met name gericht op ouderen maar het zal meerdere route bevatten van verschillende kilometers die door alle groepen te doen zijn.
Daarnaast zorgen de toestellen dat er een verlengde komt van de schoolpleinen welke in fase 2 ook verder aangepakt zullen worden.
De bedoeling is om daar mee een groen schoolplein van te maken. Dit schoolplein staat dan net als de beweeg en fit route in verbinding met de grasweides van fase 1. Het speelbos zal ook onderdeel uitmaken van de beweeg en fit route waardoor zij zo ook verbinding met de andere projecten hebben.
Tevens komt er een Tiny Forest in dit gebied waar de beweeg en fit route doorheen gaat en zo dus ook met alle projecten als mede alle doelgroepen in verbinding staat.
De jongeren (13 - 18) hebben in de buurt ook verschillende hang plaatsen waar de verschillende routes langs gaan zodat alle doelgroepen en dergelijke met elkaar in verbinding komen,

meneer Rick

meneer Rick

Vanuit mijn werk als conciërge ben ik met een naschools programma gestart op BS.Fellenoord in Eindhoven. Voor een klein bedrag kunnen kinderen deelnemen aan het programma. Door deelname leren kinderen samenwerken, respect voor jezelf en de ander, de horizon verbreden ipv. alleen thuis te komen, de straat op te gaan of te gamen. Meneer Rick richt zich op actiewijken waar veel achterstand is en kinderen met een relatief klein wereldbeeld opgroeien. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Het is in ieders belang dat we hen meegeven wat ze nodig hebben; een naschools aanbod is voor onze kinderen, ouders en de wijk onmisbaar en uitermate belangrijk!

TAGG-ers.nl

TAGG-ers.nl

Nuenense jongeren motiveren, actief en competitief digitaal en fysiek te laten deelnemen door middel van een maandelijks terugkerende variërend events, acties of wedstrijden met triggers voor en door het dorp/wijken om actief verbinding te maken met dorpsgenoten van alle leeftijden en achtergronden via een diversiteit van aansprekende jongeren thema’s.

Jongeren zijn de toekomst voor een vitaal dorp/gemeente en wijken binnen een gemeenschap!

Essentieel om jongeren vroegtijdig, beter te integreren binnen de samenleving! Jongeren zijn de community fundamenten voor een vitale woon, leef omgeving en een actief verenigingsleven.

Communiceren doen jongeren veel al digitaal via snel wisselende social media trends.
Jongeren moeilijk te bereiken? Begrijp hun taal en communicatie, trigger en betrek deze mooie doelgroep binnen de community waar ze een belangrijk onderdeel van uitmaken als samenleving! Succesvol is dit alleen als men aansluit in de belevingswereld en daarin anticipeert en op hun manier communiceert en bereikt.

In het dorp Nuenen loopt een innovatief burger initiatief NL-ers.nl/Nuenenaar.nl om jongeren, volwassenen en senioren digitaal en fysiek te verbinden binnen de gemeente en wijken. Een vitale community waar economisch en maatschappelijk iedereen meetelt en er is voor elkaar.

TAGG-ers de essentiële verbinding gericht op jongeren om deze effectief te bereiken en te betrekken!

Special KIDS dag

Special KIDS dag

Een inclusieve sportdag waarbij kinderen met en zonder beperking samen sporten, kennis maken met elkaar en met diverse sporten uit de regio. Hierdoor krijgen kinderen naar elkaar meer respect en een betere beeldvorming in de elkaars mogelijkheden. Tevens kunnen de kinderen doorstromen naar de diverse sporten welke worden aangeboden aangezien deze allemaal een aanbod hebben voor kinderen met en zonder beperking!

MC Today

MC Today

Bij Compass Uden draait alles om de jeugd. Wij willen dat de gelukkigste jongeren van Nederland in Uden wonen! Dit doen we door opvolging te geven aan een aantal gedefinieerde kernfuncties. Te denken valt aan signalering en toeleiding, ondersteuning en activering en het ontwikkelen van talenten.
Vanuit het jongerenwerk signaleren we een toenemende vraag voor een laagdrempelige en vooral passende dag-invulling voor jongeren in Uden. Hierbij gaat het voornamelijk om jongeren die (tijdelijk) geen school en/of werk hebben, of om een andere reden gebaat zijn bij meer structuur en een dagritme. MC Today speelt hierop in door overdag activiteiten aan te bieden waarbij er ruimte is voor leren door middel van doen, samen met anderen aan jezelf en een gezamenlijk doel werken. Dit alles ondersteund door individuele, professionele coaching. In deze nieuwe ontmoetingsvorm worden de jongere (kwetsbare) burgers dichter bij elkaar gebracht.

Stichting Recreatie en Meer

Stichting Recreatie en Meer

De afgelopen jaren hebben we keihard gewerkt aan de realisatie van een SAMENspeeltuin, een speeltuin die voor alle kinderen en voor iedereen geschikt is. We hebben al heel veel unieke elementen, zoals een blotevoetenpad, een verhoogde zandbak, een podium, een klimnet met een rolstoelvriendelijke valondergrond, rotsen, samenpicknicktafels, een doorloopcontainer, een klimparcours voor de kleintjes, een ouder-kindschommel en nu willen we voor de oudere jeugd een fitnesstuin aanleggen, zodat het voor hen ook aantrekkelijker wordt om buiten te zijn/te sporten. Maar ook de ouderen kunnen we hiermee bedienen, dus we verbinden iedereen. Verbondenheid is ons sleutelwoord.

Digitaal Detox kamp

Digitaal Detox kamp

Opzetten 5 daags Digitaal Detox Kamp voor game verslaafde jongeren van 12 plus.
Interactieve thema avonden "opvoeden in een digitaal tijdperk". Preventief maar ook om balans te houden.

Smart Start

Smart Start

Problemen eerder signaleren en voorkomen door het combineren van data en kennis. Ouders en kinderen verdienen de beste kansen op een goede toekomst.
In de regio Hart van Brabant ontwikkelen Sterk Huis, Universiteit Tilburg en de negen gemeenten een nieuwe manier van kijken en werken om ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren. Met het programma Smart Start zijn we een innovatieve beweging gestart die het denken en werken in het sociaal domein wil transformeren. Van probleemgestuurde, individuele hulp bij grote problemen naar preventief en collectief handelen, samen met alle betrokkenen bij kinderen en gezinnen, zoals de school en de huisarts. Op basis van data, kennis, ervaringen en design thinking.

Verdien je ticket

Verdien je ticket

Veel jongeren staan in onze maatschappij aan de kant en het lukt hen niet om op eigen kracht de weg naar zelfredzaamheid te vinden. Het is niet zo dat ze er zelf voor kiezen om aan de kant te staan. Ze missen de aansluiting met hun belevingswereld en de ‘spark’ die nodig is om enthousiast aan hun eigen toekomst te werken. Wij helpen ze om die ’spark’ te vinden met coaching, training en werkervaring bij culturele organisaties zoals festivals en podia. Het is dan ook onze missie om de jongeren vanuit hun eigen motivatie te laten ontwikkelen tot de beste en gelukkigste versie van zichzelf.

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners:

© Copyright Stichting K2 Prijs
Alle rechten voorbehouden

K2 To top