Aanmelden

Met de K2Challenge richten we ons op maatschappelijke initiatieven uit de samenleving in Brabant: initiatieven van kinderen, jongeren, ouders en andere buurt-, wijk- of dorpsbewoners.

Uiteraard kunnen zij samenwerken met andere belanghebbenden zoals het jeugdwelzijnswerk, een (brede) school, de kinderopvang, het opbouwwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugdzorg, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, de woningbouwvereniging, kerken, moskeeën en ondernemers.

Voorwaarden om deel te nemen:

  • Praktische projecten welke zich richten op het probleemloos opgroeien van jeugd (0-23) (geen onderzoek of eenmalige conferenties).
  • Initiatief moet lokaal geworteld zijn in dorpen, kernen en/of wijken (lokale probleemeigenaar).
  • Stimuleringsprijs draagt substantieel bij aan financiële draagkracht van het initiatief. Personele kosten worden niet gefinancierd.  
  • Aanpak van projecten is deelbaar (met als mogelijk gevolg overdraagbaar). Anderen kunnen dus van jouw initiatief leren en je bent bereid jouw ervaringen te delen.
  • Continuïteit moet het uitgangspunt zijn van het initiatief.

De dealine is verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners:

© Copyright Stichting K2 Prijs
Alle rechten voorbehouden

K2 To top