Aanmelden

Met de K2Challenge richten we ons op maatschappelijke initiatieven uit de samenleving in Brabant: initiatieven van kinderen, jongeren, ouders en andere buurt-, wijk- of dorpsbewoners.

De deadline is verstreken. Aanmelden voor de K2Challenge 2020 is niet meer mogelijk. 

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners:

© Copyright Stichting K2 Prijs
Alle rechten voorbehouden

K2 To top