Stichting K2 Prijs

K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft jarenlang tal van projecten voor de jeugd in Brabant gerealiseerd. Het ging daarbij onder andere om methodiekontwikkeling, onderzoek, beleidsontwikkelingen, structuurverandering, opleidingen en trainingen. Dit alles met het doel de positie van kinderen en jeugdigen en hun sociaal systeem te verbeteren.

De provincie Noord-Brabant financierde een belangrijk deel van de activiteiten van het Kenniscentrum. Daarnaast gaven ook andere organisaties opdrachten aan K2. Met deze opdrachten is in het verleden vermogen opgebouwd. In 2011 bracht het Kenniscentrum dit vermogen, in goed overleg met de provincie Noord-Brabant, onder in de Stichting K2 Groep. Deze stichting had als doel het zonder winstoogmerk uitoefenen van advies en consultancy-activiteiten gericht op versterking en verbetering van de sociaal maatschappelijke positie van burgers.

Na het beëindigen van de activiteiten van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd eind 2015 en het afstoten van de andere deelnemingen van de K2 Groep, is gekozen voor een jaarlijks uit te reiken prijs met hetzelfde doel. En zo is de stichting K2 Prijs ontstaan. In 2017 en 2018 is de K2 Prijs uitgereikt aan verschillende initiatieven. Voor 2020 is in samenwerking met Stichting Zet gekozen voor een nieuw concept: de K2 Challenge. De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet.

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners:

© Copyright Stichting K2 Prijs
Alle rechten voorbehouden

K2 To top