Wij(k) SAMEN.. Een mini – experience over kindermishandeling.

Wij(k) SAMEN.. Een mini – experience over kindermishandeling.

Mijn idee: Er wordt veel te vaak OVER en VOOR het kind gesproken in de aanpak van kindermishandeling. In plaats van MET. De gemeente Hilvarenbeek deelt deze visie en slaat samen met ons de handen ineen om juist voor hen een activiteit te organiseren. Zelfs jonge kinderen ( 4-8 jaar) hebben recht op educatie rondom dit onderwerp, zodat zij een ander referentiekader kunnen opbouwen. Dat ze weten dat ze over dit onderwerp kunnen en mogen praten. Dat ze weten hoe ze emoties kunnen benoemen. Dat ze weten hoe ze vriendjes kunnen helpen maar bovenal dat zij niet schuldig zijn. Maar wie brengt ze dit onderwerp bij? Zijn veel beroepskrachten niet handelingsverlegen in het bespreekbaar maken van het onderwerp? Welke rol spelen de ouders hierbij? Hoe praat je nou met het jonge kind over dit onderwerp? Hoe vergroot je ouderbetrokkenheid? Samen organiseren wij in de WTK 2020 een interactief ochtendprogramma met een passend aanbod voor alle betrokkenen. Het kind staat hierbij centraal, echter is het van groot belang dat we ook beroepskrachten (de leerkracht), ouder(s) en de inwoners inspireren, zodat we gezamenlijk het verschil kunnen maken in het belang van het kind. Ieder kind verdiend het toch om veilig op te groeien?

Hoe doe je dit? Wij zoeken de samenwerking op met lokale ondernemers uit de gemeente om samen een aanbod te creëren voor het jonge kind, de ouders, inwoners en beroepskrachten. Het kind stellen we centraal door een programma te ontwikkelen waar zij samen met de eigen leerkracht aan deel kunnen nemen. Dit programma staat in het teken van Schildje. Een schildpad welke het thuis niet zo fijn heeft. Maar door hierover te praten én met hulp van zijn vriendjes en juf Toos komt het weer goed. Er is speciale aandacht voor het uitnodigen van de kinderen uit de gemeente Hilvarenbeek en het motiveren van de beroepskrachten en inwoners tot deelname. De ouders worden op de avond voorafgaande het evenement uitgenodigd, zodat zij informatie ontvangen over hetgeen we gaan doen / bespreken en rondom het onderwerp. We ontwikkelen een draaiboek en na het evenement wordt gereflecteerd met alle betrokkenen met als doel om dit evenement niet alleen lokaal (Hilvarenbeek), maar ook nationaal te kunnen uitrollen alsmede voor meerdere leeftijden. N.B. Gezien de huidige ‘coronacrisis’ ligt voor ons de focus op het jonge kind. Uiteraard proberen wij onze plannen in zijn geheel uit te voeren, echter is dit afhankelijk van het beleid op die datum.

Wat doe je? Vorig jaar heeft de gemeente Hilvarenbeek in samenwerking met toneelgroep Rauwkost de prachtige toneelvoorstelling HuidHonger georganiseerd voor alle inwoners. Dit jaar zal Schildje in samenwerking met deze toneelgroep een voorstelling ontwikkelen voor het jonge kind. Kinderen krijgen op deze interactieve manier informatie over het onderwerp kindermishandeling. Na deze uitvoering gaan zij in de klas ook aan de slag met het lespakket van Schildje (los van dit initiatief). Het ochtendprogramma zal verder interactief worden ingevuld met andere activiteiten rondom het onderwerp. Kinderen gaan op een zogenaamde ‘experience’ en zullen in maximaal 3 verschillende ruimtes activiteiten krijgen aangeboden. De kinderen zullen ondersteund worden door studenten vanuit Fontys Pedagogiek rondom het verplaatsen tussen deze ruimtes. Deze studenten zullen ons gaan ondersteunen in de uitwerking van deze experience. Gelijktijdig zal voor de leerkrachten en overige beroepskrachten (inwoners) de toneelvoorstelling HuidHonger worden opgevoerd en ontvangen zij een mini - meldcode training vanuit Fabriek69. Uiteraard zullen meerdere beroepskrachten vanuit Schildje en Fabriek69 in de verschillende ruimtes aanwezig zijn om zowel vragen van kinderen als beroepskrachten te kunnen beantwoorden, maar ook om de ‘veiligheid’ te kunnen waarborgen.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Om deze experience te kunnen organiseren voor de kinderen, beroepskrachten, ouders en de inwoners hebben wij financiële ondersteuning nodig. Niet alleen qua materiaal, locatiehuur, catering, marketing, uitnodigingen etc. maar ook om het initiatief landelijke bekendheid te geven, zodat we het mogelijk ook op nationaal niveau kunnen uitrollen. Schildje is aan het onderzoeken of zij zelf kan investeren in het ontwikkelen van het theater script, zodat deze later kan worden toegevoegd aan haar producten zodat de voorstelling voor iedereen toegankelijk wordt. Op dit moment kan er nog geen kostenberekening worden gemaakt aangezien de eerste contacten met de lokale ondernemers zijn gelegd, maar nog verder gesproken dient te worden over de exacte inhoud. Uiteraard zal dit gebeuren in overleg met de gemeente Hilvarenbeek. Op deze wijze bieden we alle deelnemers een fantastisch evenement in de Week Tegen de Kindermishandeling 2020 en doen we iets wat nog nooit gebeurd is: Een activiteit speciaal voor het jonge kind!

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).