Verdien je ticket

Verdien je ticket

Mijn idee: Veel jongeren staan in onze maatschappij aan de kant en het lukt hen niet om op eigen kracht de weg naar zelfredzaamheid te vinden. Het is niet zo dat ze er zelf voor kiezen om aan de kant te staan. Ze missen de aansluiting met hun belevingswereld en de ‘spark’ die nodig is om enthousiast aan hun eigen toekomst te werken. Wij helpen ze om die ’spark’ te vinden met coaching, training en werkervaring bij culturele organisaties zoals festivals en podia. Het is dan ook onze missie om de jongeren vanuit hun eigen motivatie te laten ontwikkelen tot de beste en gelukkigste versie van zichzelf.

Hoe doe je dit? We bieden werkervaring bij culturele organisaties zoals festivals, evenementen en podia. Deze organisaties sluiten naadloos aan bij de leefwereld van veel jongeren en vormen een inspirerende leeromgeving, waarin de jongeren al doende zingeving ervaren en veel skills onder de knie krijgen. Door de jongeren door andere jongeren met ervaring te coachen houden we onze aanpak laagdrempelig en aantrekkelijk. Met trainingen helpen we hen bovendien zichzelf beter te leren kennen en accepteren, om van daaruit zo goed mogelijk te ontwikkelen en stappen te zetten richting sociale en financiële zelfredzaamheid.

Wat doe je? We gaan aan de slag bij verschillende evenementen en podia. Als vrijwilliger kunnen de jongeren daar werkervaring opdoen in verschillende functies, afhankelijk van hun wensen en interesses. Denk daarbij aan: podiumbouwer, barman/vrouw, entreemedewerker, gastvrouw/heer. Er is altijd een coach aanwezig om te helpen en op terug te kunnen vallen als er vragen of problemen zijn. Om dat zo goed mogelijk te doen trainen we de deelnemers en de coaches op sociale en werknemersvaardigheden.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Met de opbrengst van de K2Challenge willen we onze impactmeting professionaliseren en opschalen. Momenteel opereren we in Tilburg en zijn we in gesprek met andere gemeenten in Hart van Brabant. Goede coaching, een breed netwerk en de financiële bijdrage gaan ons helpen om strategisch goed doortimmerd stappen te zetten naar nog meer gemeenten, om daar maximale impact voor jongeren te gaan maken.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: