The Gate (serious game voor jongeren in de crisisopvang)

The Gate (serious game voor jongeren in de crisisopvang)

Mijn idee: Stel je voor dat jouw thuis niet veilig voelt en op een dag allemaal volwassenen zich met jou en jouw gezin gaan bemoeien. Je moet naar een onbekende plek waar allemaal andere mensen met problemen zijn, je mag niet naar buiten, je kunt even niet naar school, je ziet je vrienden en bekenden niet en het leven wat je kende ligt compleet overhoop. Voor veel jongeren is dit realiteit. In Tilburg krijgt namelijk al 1 op de 9 kinderen onder de 18 jaar te maken met jeugdzorg.

Jongeren die onverwachts in een instelling komen hebben logischerwijs veel onzekerheden en vragen. Speciaal voor deze jongeren willen we een game ontwikkelen die hen duidelijkheid geeft. Duidelijkheid over de plek, wat er te doen is, wat er gaat gebeuren, wie er op deze plek zijn en wat deze mensen doen. Daarnaast is de game ook bedoeld om een warm welkom te geven en om jongeren het gevoel te geven dat zij niet alleen zijn in deze situatie.

Hoe doe je dit? Dit willen we doen door een serious game te ontwikkelen voor deze jongeren. Een serious game is een middel waarmee spelenderwijs kennis wordt overgedragen en betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Als jongeren uit hun vertrouwde omgeving worden gerukt en er ineens allemaal onbekende mensen zich met hen bemoeien, denken wij dat het veiliger voelt om een spel te kunnen spelen dan om een gesprek met een vreemd iemand aan te gaan. Een spel past in de belevingswereld van jongeren en verlaagt de drempel om meer te weten te komen over de (nog) onbekende plek.

We vinden het heel belangrijk dat deze game voor en door jongeren wordt gemaakt. We weten namelijk dat jongeren veel leren van hun leeftijdsgenoten en dat vrienden het aller belangrijkst zijn. We zijn dan ook al een tijd bezig met dit project en hebben veel input van jongeren gevraagd middels een creatieve workshop in samenwerking met SNENS. Ook is er al een gamedesigner betrokken (Studio Rightside). Hij is met de informatie uit de workshops aan de slag gegaan en maakt nu een trailer van de game. Om deze trailer tot een speelbaar spel te kunnen maken hebben we nog meer geld nodig.

Wat doe je? Met onze game willen we bereiken dat de jongeren die in een instelling terecht komen een warm welkom ervaren. Helaas merken we dat op dit moment zorginstellingen op dit moment vaak nog tekort schieten ondanks de grote betrokkenheid van medewerkers.

Stel je maar eens voor, je komt op een plek waar je nog nooit bent geweest en waar alles nieuw is. Je krijgt veel nieuwe informatie middels een grote, dikke map… wij denken dat dit beter kan en moet! Wanneer kinderen onder de 18 in hun eigen omgeving zijn, dichtbij hun familie en vrienden, voelen ze zich op hun best. Ze voelen zich veilig en staan in verbinding met hun netwerk. Wanneer je dan wordt weggerukt uit jouw omgeving willen wij door het spelen van de game aangeven dat je er niet alleen voor staat en wij het juist belangrijk vinden om op afstand toch in verbinding te staan met degene die voor jou belangrijk zijn. In de game komen de jongeren allemaal lotgenoten tegen en horen ze hun verhalen zodat vragen al door hun leeftijdsgenoten worden beantwoord. Dit kan een goed begin van de hulpverlening betekenen, we weten immers allemaal dat de eerste indruk telt.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Wat ons geweldig lijkt is dat we met het geld van de K2 challenge de trailer verder kunnen ontwikkelen tot een speelbare game. In het ontwikkelen van de trailer zijn jongeren betrokken en dat willen we in de realisatie van de echte game ook graag blijven doen. Zo wordt het iets voor jongeren door jongeren. Ook is het natuurlijk belangrijk dat een game up to date blijft en we zo blijven aansluiten bij de behoeftes en belevingswereld van jongeren.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).