Special KIDS dag

Special KIDS dag

Mijn idee: Een inclusieve sportdag waarbij kinderen met en zonder beperking samen sporten, kennis maken met elkaar en met diverse sporten uit de regio. Hierdoor krijgen kinderen naar elkaar meer respect en een betere beeldvorming in de elkaars mogelijkheden. Tevens kunnen de kinderen doorstromen naar de diverse sporten welke worden aangeboden aangezien deze allemaal een aanbod hebben voor kinderen met en zonder beperking!

Hoe doe je dit? Kinderen vanuit Special Onderwijs en het Regulier onderwijs mixen in groepjes van max. 10 personen. We verwachten dit jaar ong. 400 kinderen uit groep 7 en 8 (50% regulier en 50% Special Onderwijs). Alle groepjes krijgen een eigen kleur t-shirt. Enerzijds veiligheid en anderzijds ook een kleurrijk gezicht op het terrein.

Wat doe je? Organisatie van een unieke sportdag op de atletiekvereniging (vanwege ruimte, geluidsarm en afgebakend terrein) waar deze kinderen kunnen deelnemen aan 40 verschillende sport en spel onderdelen. Maar ook bijvoorbeeld de hulphond. Wat doet zo'n hond en waarom mag je deze niet aaien? Kennen maken met blinden mensen. Hoe kunnen zij de wegvinden? Hoe lezen zij? etc..

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? 7500 euro met dit geld bedrag kunnen we kosten van deze dag betalen.
De meeste kosten gaan zitten in aanschaf T-shirts, huur baan en materialen en inzet sportactiviteiten.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).