Smart Start

Smart Start

Mijn idee: Problemen eerder signaleren en voorkomen door het combineren van data en kennis. Ouders en kinderen verdienen de beste kansen op een goede toekomst.
In de regio Hart van Brabant ontwikkelen Sterk Huis, Universiteit Tilburg en de negen gemeenten een nieuwe manier van kijken en werken om ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren. Met het programma Smart Start zijn we een innovatieve beweging gestart die het denken en werken in het sociaal domein wil transformeren. Van probleemgestuurde, individuele hulp bij grote problemen naar preventief en collectief handelen, samen met alle betrokkenen bij kinderen en gezinnen, zoals de school en de huisarts. Op basis van data, kennis, ervaringen en design thinking.

Hoe doe je dit? Smart Start is een aanpak waarin we al lerende samen ontwikkelen en beproeven hoe we dat wat we al weten uit data (bestanden en onderzoek) kunnen koppelen aan kennis en ervaringen. Om vervolgens met design thinking vernieuwende oplossingen te kunnen bedenken voor vraagstukken rond kwetsbare jeugd. Op dit moment werken we aan vijf maatschappelijke vraagstukken, in vijf verschillende gemeenten, op vijf verschillende vindplaatsen. Zoals een school, Voedselbank en Consultatiebureau. Smart Start is een programma waarin we gezamenlijk leren, onze ervaringen en de lessen delen we met betrokkenen. In elke pilot gebruiken we de ervaringen van de vorige. In het programma Smart Start werken we samen met jongeren en ouders. Hun ervaringen zijn cruciaal in het ontwikkelen en slagen van de oplossingen.

Wat doe je? 1. We bepalen een maatschappelijk vraagstuk dat speelt op de vindplaats, en dat de kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in de omgeving van die vindplaats (letterlijk en figuurlijk) raakt.
2. We kijken wat we al (kunnen) weten van dit vraagstuk, bestuderen onderzoeken, en bepalen welke data uit de beschikbare CBS microdata de inzichten kunnen vergroten.
3. We verzamelen en analyseren deze data (dat doen de onderzoekers van CentERdata, Universiteit Tilburg, in samenwerking met een onderzoeker van de GGD Hart voor Brabant).
4. We delen deze resultaten met ouders, jongeren en professionals rondom de vindplaats en gaan met hen als een divers samengesteld projectteam aan de slag met design thinking.
5. In stappen – te beginnen met de fase ‘’empathize’’ (kort door de bocht: verdiepen in de doelgroep) – werken we naar een of enkele oplossingen toe voor het maatschappelijke vraagstuk.
6. Deze innovatieve oplossing wordt uitgevoerd op de vindplaats, en de effecten worden voor langere tijd gemeten.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Nog in te vullen

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).