'Schatkist Brussen'

'Schatkist Brussen'

Mijn idee: Bewustwording van de positie Brussen (broers en zussen van zorg intensieve kinderen) tot 12 jaar . De schatkist zit vol met mooie schatten die de communicatie, zelfontplooiing en kennisoverdracht van de brusjes vergroten.

Hoe doe je dit? Tijdens een Brussenmiddag wordt er een speurtocht aangeboden om de schatkist te zoeken op een leuke creatieve wijze. En de ouders worden geïnformeerd over de positie van de Brus en de zorgen die er kunnen ontstaan op latere leeftijd (zie QuickScan Brussen NJI)

Wat doe je? Door de schatten in de schatkist vergroot je de communicatie, zelfontplooiing en kennisoverdracht van de Brussen. Een voorbeeld van een schat is spelen met een vriendje op de groep van het zorg intensieve kind. Of gesprekskaartjes waarin kinderen gestimuleerd worden emoties te delen. Zo worden ze gehoord en gezien. Tevens is bewezen dat lotgenoten contact helpt.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Wat wij graag willen is de schatkist breder inzetbaar maken. Door deze niet alleen te richten op onze eigen locatie maar ook andere organisaties hierin te betrekken. Te denken valt aan scholen en/of jeugdzorg aanbieders waar jonge Brussen betrokken zijn.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).