Samen Oplopen

Samen Oplopen

Mijn idee: Bij gezinnen met veel problemen wordt als snel professionele hulpverlening ingezet, terwijl dat vaak niet is wat mensen willen. Ze willen graag een vriendschappelijke contact. Krachtige mede-inwoners van een zelfde woonplaats in Brabant (vrijwilligers), die hun leven zelf goed op orde hebben, kunnen óók heel goed deze gezinnen helpen. Als zij, op een vriendschappelijke manier, een tijdje mee lopen met het gezin en/of de jongere en mee denken en doen in brede zin, kunnen problemen oplossen.
De complexiteit van de problemen maakt het echter vaak te zwaar om in deze gezinnen zomaar een vrijwilliger in te zetten. Daarom is er óók een coördinator die de koppeling van een vrijwilliger aan een ‘kwetsbaar’ gezin begeleid en die kennis en ervaring in de hulpverlening heeft. De coördinator is in dienst van een lokale zorg- of welzijnsorganisatie en gaat anders werken: een vrijwilliger koppelen aan een gezin en de vrijwilliger begeleiden, in plaats van de zorg aan het gezin zelf uit te voeren als hulpverlener.
Hierdoor verbetert het gezinsklimaat en wordt zware problematiek en hulpverlening voorkomen of mindert, waardoor kinderen in gezinnen en jeugdigen een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling krijgen en probleemloos kunnen opgroeien. Fijner voor gezinnen, innoverend en goedkoper voor zorg.

Hoe doe je dit? Samen Oplopen gelooft dat, als je een gezin écht wilt laten opknappen, je aan alle factoren moet werken die de gezinsleden stress opleveren. Daarbij moet je aansluiten op de leefwereld van het gezin. Gezinsvrijwilligers zijn wijze, hartelijke en toegewijde mensen die hun leven goed in balans hebben en ook buiten kantooruren kunnen helpen. Door met elkaar op te trekken kan er van elkaar geleerd worden. Vaak ontstaan er ook contacten met het gezin van de vrijwilliger en zijn/haar netwerk.

Daarnaast is er een betrokken coördinator, die professioneel hulpverlener is. De coördinator zoekt en traint goede vrijwilligers en koppelt ze aan gezinnen die veel stress ervaren. De coördinator begeleidt de vrijwilliger en kan, indien nodig, kortdurend hulp verlenen in het gezin of nauw samenwerken met de hulpverlening. De coördinator haalt te zware problemen van de schouders van de vrijwilligers en rust deze toe door coaching op maat, trainingen, themabijeenkomsten en intervisie.
Ons motto is: 'Je hoeft het niet alleen te doen'.

Samen zorgen ze zo dat de problemen in gezinnen afnemen en gezinnen gelukkiger worden. Door deze werkwijze kan de hulpverlening met een gerust hart af schalen.

Wat doe je? Samen Oplopen combineert vriendschappelijke en professionele hulp. ‘Stevige’ vrijwilligers worden gekoppeld aan een jongere of gezin. Zij denken en helpen mee bij stress rond financiën, opvoeding, eenzaamheid, onbegrepen voelen, Nederland(s) niet begrijpen, integreren en participeren, enz. Een professionele coördinator begeleid de koppeling.
Samen Oplopen steunt gezinnen in minimumsituaties, vluchteling/nieuwkomersgezinnen of -(vluchteling)jongeren, alleenstaande ouders, vrouwen met hun kinderen uit de maatschappelijke opvang, zwangere moeders die kwetsbaar zijn, jongeren die onvoldoende steun hebben van ouders. Eigenlijk elk gezin of jongere die stress en zorgen ervaart, waar het niet lukt om uit de negatieve spiraal komen en die onvoldoende hulp hebben uit een eigen netwerk.
De vrijwilliger kan een kind in eigen huis opvangen of mee denken en doen in het huis van het gezin om problemen op te lossen (een luisterend oor bieden, moeilijke papieren lezen, gezinnen uit een minimumsituatie halen, coachen, samen eten, meegaan naar instanties of school, helpen bij opvoeding, oppassen, leuke dingen ondernemen met het gezin of de kinderen, opgeven voor sport of cultuur, onze samenleving leren begrijpen, helpen integreren, enz).
De coördinator, met hulpverlenersexpertise kan, zo nodig, extra hulp geven aan het gezin, inschatten wat het gezin of de kinderen nodig hebben (en dat regelen) en samenwerken met zorg.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Samen Oplopen voert het project niet zelf uit, maar draagt de idee en werkwijze over aan lokale zorg- of welzijnsorganisaties in Brabant en coacht hen daarin. Er wordt op maat gekeken wat deze organisatie of gemeente nodig heeft om ‘gaten’ in de aanwezige zorg voor gezinnen te vullen.
Via het Innovatie Netwerk Jeugd Hart van Brabant gaat in Heusden O3, een lokaal samenwerkingsverband, een pilot van Samen Oplopen uitvoeren vanaf 1 september 2020. Met de bijdrage van de K2challenge krijgen we ruimte om te leren van de expertise in Heusden, contacten uit te breiden, de methodiek verder te ontwikkelen, aan te passen aan andere situaties en over te dragen aan meer lokale organisaties binnen Brabant. Medewerkers die de werkwijze uitvoeren kunnen deze aanleren aan andere collega’s.
We zetten zo een volledig aanbod neer voor kwetsbare gezinnen: formele en informele zorg tegelijk, professionele én vriendschappelijke hulp, zoals gezinnen graag willen. Zodat de kinderen in hun eigen gezin gezond opgroeien.
Voordeel van inbedden van Samen Oplopen in lokale structuren is dat we gebruik maken van bestaande samenwerkingsverbanden. Als dit eenmaal door hen wordt uitgevoerd, kan het project goed continueren, ook na een ‘pilot’.
Zo kan Samen Oplopen zich als een olievlek verspreiden in Brabant.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: