Noumidia Academie

Mijn idee: Futsal Noumidia is een interventie waarin door middel van spel (zaal)voetbal, coaching en ondersteuning, jongeren worden bereikt die vaak op straat te vinden zijn. In deze interventie bouwt de trainer een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen en aan te sturen. De (zaal)voetbaltraining is het middel om de jongeren te bereiken en te motiveren. De band die wordt opgebouwd, maakt dat ze blijven. De aanpak van Futsal Noumidia is integraal: zij verbindt de leefgebieden (gezin, school én wijk) van jongeren met elkaar. De trainer is de spil in een netwerk rond de jongeren waarin ze gekend worden en hun gedrag (h)erkend wordt. Jongeren worden in en buiten de sportzaal op hun gedrag gecoacht
en leren vaardigheden die ook buiten de sport behulpzaam zijn. Kern van de gebruikte benadering zijn ‘positief coachen’, ‘de arm om je heen’ en ‘consequente aanpak’.

Hoe doe je dit? Futsal Noumidia richt zich op achterstandswijk Hoge Vught. Het doel is om door middel van zaalvoetbaltrainingen, coaching en ondersteuning van jongeren een veiligere leef- en sportklimaat te creëren in de wijk.
Door het betrekken van jongeren als deelnemer en ouders als mede-organisator en uitvoerder wordt het aanbod duurzaam versterkt. Door deze aanpak worden bestaande sportaccommodaties beter benut, nieuwe verbanden opgezet en het bestaande verenigingsaanbod beter bereikt. De beoogde resultaten van de aanpak zijn:
1. Het bevorderen van een actieve/ sportieve/ gezonde levensstijl
2. Het verbeteren van het sportaanbod
3. Het duurzaam verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
4 De door de jongeren veroorzaakte overlast op straat terugdringen en/of voorkomen.

Wat doe je? Uitgangspunten voor het aanbod zijn:
1) 3 dagen per week, een (zaal)voetbaltraining in de Hoge Vught.
2) Opleiding voor vrijwilligers uit de wijk tot sportbegeleider.
3) Het aanbod zal gegeven worden in de vorm van clinics, 3 dagen per week, gedurende 6 weken.
4) De clinics staan onder deskundige leiding
5) De clinics kunnen worden verlengd richting een hoger niveau of worden herhaald.
6) De resultaten per clinic worden nauwgezet gemonitord zodat het programma tijdig kan worden bijgesteld en verbeterd.
7) Coaching van jongeren.
8) Jongeren kennis laten maken met gezonde voeding door middel van koopworkshops.
9) Mogelijkheid bieden tot huiswerkbegeleiding voor de trainingen.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? € 25.000, huren van sportruimtes/ sportvelden, sportmateriaal voor de trainingen, opleiden van vrijwilligers tot sportbegeleider, kookworkshops gezonde voeding, ruimte voor de huiswerkklas.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).