Mission

Mijn idee: Sporten en bewegen is belangrijk. Hoe motiveer en beloon je kinderen om in beweging te komen en te blijven? Door de smartphone te betrekken in het bewegen, met een tool die kinderen in beweging brengt en hen blijft boeien. Zowel online als offline. De buurtsport coach of wijkregisseur zet kinderen in beweging door hen missies te laten uitvoeren.

Het sleutelwoord is gameplay. Met deze gameplay koppelen we offline en online. Spelers creëren eerst hun eigen avatar. Daarna krijgen ze steeds nieuwe missies; een vraag of juist een beweegopdracht op een bepaalde locatie. Bijvoorbeeld het klimmen in een speeltoestel, een stuk rennen in een park, een half uur tikkertje, balletje trappen etc. Met het uitvoeren van de missies, c.q. ‘offline’ activiteiten kunnen de spelers medailles scoren en coole outfits voor hun eigen avatar winnen. De prestaties en de voortgang worden zo in de app heel zichtbaar voor de kinderen. Bewegen wordt dubbel beloond!
Met de basisprincipes hebben we al ervaring opgedaan met het sportbedrijf van een gemeente in het Noorden van het land.

Hoe doe je dit? We combineren de virtuele (online) wereld met de fysieke wereld. We integreren de smartphone in buiten spelen. Door erkende begeleiders, zoals leerkrachten, buurtsportcoaches of wijkregisseurs worden kinderen op mission gewezen. Kinderen downloaden de app. Het spel is grafisch aantrekkelijk en gericht op de leefwereld van de doelgroep, met een bijbehorende interface die makkelijk en intuïtief te gebruiken is voor spelers en begeleiders.
De begeleiders maken met de kinderen contact via z.g. challenges, c.q. missies, zoals bijvoorbeeld penalty schieten, het snelst in een klimtoestel klimmen, twintig keer van de glijbaan, 10 keer optrekken, de vraag beantwoorden hoe veel tegels breed een winkelkpand is etc. De begeleider bepaalt zelf de missies en de moeilijkheid. De app bevat gamefication principes ten aanzien van beloning van gebruikers. Beloning in de vorm punten, coins, codes, avatars ontwikkelen, etc. maar ook tickets/ waardebonnen voor bv het zwembad, een ijsje bij de lokale middenstand etc.
De app werkt met vooraf gedefinieerde buitenlocaties, routes en combinaties van locaties en biedt zo de mogelijkheid om verspreidt (en soms versnipperd) aanbod aan spelen, sporten en bewegen, samen te brengen in een overkoepelende spelomgeving.

Wat doe je? We bieden een app aan kinderen tot 12 jaar die kinderen van tijd tot tijd missie geeft, buiten in de openbare ruimte. De beheerder van de app kan missies toevoegen. Met deze dagelijks nieuwe opdrachten of spellen blijft het spel interessant. De beheerder kan een leerkracht zijn (onderwijs) of een buurtsportcoach (gemeente). De missies moeten worden uitgevoerd in een vooraf gekozen fysieke omgeving, zoals een buurt (afgebakend door straten), speellocaties of park e.d.
De app heeft GEEN commerciële triggers, zoals in-app-aankopen of reclame.
Waarborging van de privacy (o.a. AVG-proof). Er is geen opslag van onnodige data. En ongewenste online-effecten, zoals misbruik, pesten, etc. zijn uitgesloten.
De app is goed te beheren en compatible met de geldende en komende mobiele OS-en.
De app heeft de mogelijkheid om via Geo-based applicaties virtueel betekenis toe te voegen aan (buiten) locaties, al dan niet met behulp van Augmented Reality. Het meest bekende voorbeeld hiervan is Pokemon Go.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Een enthousiaste beheerder, een buurtsportcoach, een wijkregisseur, een leerkracht, een jongerenwerker etc.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).