meneer Rick

meneer Rick

Mijn idee: Vanuit mijn werk als conciërge ben ik met een naschools programma gestart op BS.Fellenoord in Eindhoven. Voor een klein bedrag kunnen kinderen deelnemen aan het programma. Door deelname leren kinderen samenwerken, respect voor jezelf en de ander, de horizon verbreden ipv. alleen thuis te komen, de straat op te gaan of te gamen. Meneer Rick richt zich op actiewijken waar veel achterstand is en kinderen met een relatief klein wereldbeeld opgroeien. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Het is in ieders belang dat we hen meegeven wat ze nodig hebben; een naschools aanbod is voor onze kinderen, ouders en de wijk onmisbaar en uitermate belangrijk!

Hoe doe je dit? Met behulp van partners zoals bijvoorbeeld CKE, Samen voor Eindhoven, Emoves, Albert Heijn, Dynamo Jeugdwerk kan er invulling gegeven worden aan een deel van het programma. Samen met studenten van het Summacollege in Eindhoven voeren we de activiteiten uit; al dan niet met professionals vanuit eerder genoemde organisaties. Daarnaast gebruiken we donaties om allerlei ge- en verbruiksmaterialen aan te schaffen. Je kunt hierbij denken aan keukenmateriaal, benodigdheden voor de schooltuin, ingrediënten voor de kooklessen, dansspiegels, tafels en krukken ed. De school profiteert hierin mee en stelt ruimte en uren beschikbaar om het programma te kunnen uitvoeren

Wat doe je? Gedurende 3 middagen per week vinden naschoolse activiteiten plaats voor alle leerjaren. Per blok van 5-6 weken wordt een activiteit aangeboden, waarbij de nadruk ligt op motoriek en beweging, cultuur, creativiteit, communicatie, samenwerken en de wereld vergroten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld: (kleuter)dans, breakdance via een dansschool, Urban Sports, electronica, schooltuin/kas, koken en uitstapjes in de omgeving (bijvoorbeeld schaapskooi, moskee, speeltuin, museum). Drie middagen betekent dus 3 x een verschillende activiteit, waarvoor de ouders hun kind moeten inschrijven en €2 per activiteit dienen over te maken. Mocht dit financieel niet haalbaar zijn, dan springt Stichting Leergeld bij.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Mijn wens en ambitie is om binnen 3 jaar 6-7 scholen dit naschools programma aan te bieden. Medio 2020 wordt meneer Rick een Stichting en gaan we de ANBI status aanvragen. Om door te groeien naar meerdere scholen hebben we startkapitaal per school nodig. Er moet een blijvend en kwalitatief goed aanbod komen in samenwerking met professionals en stagiaires van het Summacollege. Zij kunnen in het tweede en derde jaar stage lopen en afstuderen op de stageschool.
Veel huidige professionals werken als sponsor kosteloos mee en verbreden daarmee ook hun eigen bereik onder de basisschoolleerlingen.
Eén á twee keer per jaar wordt een wijkevenement georganiseerd, in de wijken waar de school gesitueerd is. Deze verbinding is eveneens van groot belang voor de samenhang en het wederzijds begrip binnen de actiewijken.
Buiten de bijdrage en de reeds verworven sponsoring zijn er extra middelen nodig om de eerste investering op een nieuwe school te doen en een deel van de verbruikskosten te financieren.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).