Krachtdag Sensezorg

Mijn idee: Mensen in een buurt hebben vaak contacten met hun naaste buren. Om mensen uit de buurt samen te brengen zijn er al verschillende leuke initiatieven. Echter hebben sommige mensen dan als nog moeite om in contact te komen met anderen. Ze weten niet goed hoe dat ze dit contact moeten aangaan, dit kan verschillende redenen hebben. Daarnaast vraagt het veel initiatief van de persoon zelf en worden er vaak sociaal aanvaardbare gesprekken gehouden.
Het idee is om juist de beperkte overtuigingen die mensen hebben wat ze ervan weerhouden om echt contact met andere te maken te doorbreken. We willen mensen bij elkaar brengen en betrokken laten raken bij elkaar. De verschillende dagen gaan zo ingericht worden dat iedereen erbij betrokken kan worden, jong en oud, families en alleenstaande. Iedereen kan iets betekenen voor de ander. We willen hierbij de bedrijven, organisaties en verenigingen van die buurt betrekken om zo meer mensen te bereiken en de drempel te verlagen om mee te doen aan de krachtdagen. Krachtdagen worden de laatste tijd vaker voor kleinere groepen georganiseerd vanwege hun positieve effect.
De kernwaarden in de krachtdagen zijn dan ook je eigen kracht ontdekken en versterken, mogelijkheden zien, betrokkenheid/ samenhorigheid, verbinding en communicatie.

Hoe doe je dit? Het is de bedoeling dat er meerdere dagen per jaar een kracht dag georganiseerd wordt voor mensen in een buurt. De krachtdagen worden ingevuld met een psychologisch theoretisch kader uit verschillende disciplines zoals familiezorg, NLP, verschillende trainingen en andere theorieën. Wij willen mensen in hun eigen kracht gaan zetten en tevens de buurt met elkaar betrokken maken, laten zien dat er vanuit de buurt wanneer er samengewerkt wordt en mensen aan elkaar hulp durven vragen er meer mogelijkheden zijn voor oplossingen en mensen zich minder alleen gaan voelen, door ze te laten zien dat ze niet alleen zijn.
Door georganiseerde krachtdagen te houden worden mensen door middel van oefeningen, spel en gesprekken gevraagd om samen te werken. Om echt contact en verbinding met elkaar te maken. Er wordt tijdens de krachtdagen gewerkt aan iemand, een jeugdige, of volwassenen in zijn eigen kracht te zetten door aan zijn overtuigingen te werken en de overeenkomsten tussen mensen te laten zien. Op deze manier willen wij laten zien dat iedereen iets voor elkaar kan betekenen en verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar brengen die in eerste instantie misschien wel het idee hebben niets met elkaar gemeen te hebben.

Wat doe je? In een volledig jaar willen wij 4 krachtdagen organiseren op zaterdag of zondag samen met de bedrijven, organisaties, stichtingen en verenigingen van die buurt. Door met hun in gesprek te gaan delen we samen de krachtdagen in. Voor elke krachtdag wordt er een draaiboek opgesteld met daarin de spellen, opdrachten en manier van werken. De krachtoefening zijn zo ingericht dat er gewerkt wordt met kleine en grote groepen. Dat het zowel de verbinding, communicatie en betrokkenheid van een familie als met de andere buurtbewoners versterkt wordt. Per krachtdag wordt er aan het einde van de dag geëvalueerd om te kijken hoe mensen de dag ervaren hebben en waar er de volgende krachtdag behoefte aan is voor meer diepgang op een onderwerp. We hebben ervoor gekozen om meerder krachtdagen te organiseren omdat niet iedereen op een bepaalde datum kan, mensen de eerste keer terughoudender kunnen zijn en mensen een sterkere verbinding krijgen wanneer ze vaker echt contact met elkaar hebben. Tevens willen we voorkomen dat het contact verwaterd door het drukke leven van alle dag. Een voorbeeld van oefeningen die wij tijdens de krachtdagen willen gaan doen zijn, over de streep, de oefening leiden/volgen en nog veel meer.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? We willen er een volledige dag van maken, inclusief eten en drinken tegen een kleine bijdrage. De rest van de kosten zoals materiaal kosten, vergunningen, reclame materiaal en de huur van tafels, stoelen zullen bekostig moeten worden.
We hebben een vergunning nodig vanuit de gemeente omdat we aan het einde willen afsluiten met een gezamenlijke barbecue. We hebben een binnen en buitenlocatie nodig.
Daarnaast zullen we moeten inventariseren in hoeverre de omliggende horeca gelegenheden willen bijdrage aan de krachtdagen en de rest van het eten en drinken zal bekostigt moeten worden. We willen reclame materiaal laten drukken om de krachtdagen aan te kondigen en bekend te maken. Tevens hebben we materiaal nodig om de verschillende oefeningen te doen. Hiervan proberen wij wel te kijken wat er mogelijk is met de verschillende bedrijven, verenigingen en organisaties die meedoen en de materialen die hun tot beschikking kunnen stellen.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).