KindHigh5

KindHigh5

Mijn idee: De KindHigh5 Is een workshop voor kinderen en hun ouders en begeleiders om na te denken en te praten over hoe je samen met plezier kunt sporten en spelen. De KindHigh5 Samen Sporten is voor kinderen van 6 tot 12 jaar die sporten bij een vereniging. De kinderen gaan samen met hun ouders in gesprek over 5 thema’s: plezier, groepsgevoel, respect, eerlijkheid en veiligheid. Per thema wordt besproken wat het voor hen betekent, wat er nog beter kan en wie ze nodig hebben om dat te bereiken.

De kinderen leren elkaar beter kennen en ze komen meer tot één lijn als het gaat om wat samen met plezier sporten en spelen voor hen betekent. Door ook de ouders bij de KindHigh5 te betrekken, kun je meer verbondenheid en een goed opvoedklimaat creëren. De ouders zien wat er speelt binnen het team of groepje en dat hun kinderen er samen ook uit kunnen komen. Daarnaast leren zij de andere ouders ook beter kennen en weten hoe zij erin staan.

Hoe doe je dit? De KindHigh5 zal bestaan uit een introductiebijeenkomst voor het bestuur en de trainers, de workshop voor de kinderen en hun ouders in aanwezigheid van de trainer en de vertrouwenscontactpersoon en een follow up voor/met de vertrouwenscontactpersoon. De introductiebijeenkomst duurt 1,5 uur en wordt één keer per vereniging aangeboden. Het aantal keer dat de workshop (1,5 uur per keer) wordt aangeboden binnen een vereniging ligt aan het aantal leden en hoe vaak de vereniging de workshop wil afnemen. De follow up met de vertrouwenscontactpersoon bestaat uit in totaal 2 uur aan advies, overleg en inspiratie voor een vervolg aan de KindHigh5.

De workshop begint met de vragen "Wat heb je nodig om met plezier samen te sporten?" en "Wat heb je juist niet nodig om met plezier samen te sporten?". Dan worden in groepjes de 5 thema's besproken aan de hand van vragen. De workshop eindigt door per thema afspraken te maken over wat er beter kan en wie daarvoor nodig is. Ook wordt er nagedacht en gesproken over waar de kinderen naartoe kunnen als het even niet zo goed gaat.

Wat doe je? Er zullen eind 2020 5 à 10 pilots uitgevoerd worden van de KindHigh5 binnen verenigingen van Hart van Brabant. De uitkomsten van de 5 à 10 pilots die uitgevoerd zullen worden in 2020 gebruiken we om vervolg te geven aan de verdere ontwikkeling van de KindHigh5 in 2021.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Voor dat vervolg doen we een beroep op de stimuleringsprijs vanuit de K2 Challenge. KinderrechtenNU gaat i.s.m. de Taskforce ervaring opbouwen met de uitvoering van de KindHigh5 binnen verschillende sporten en verenigingen om het op inhoudelijk en procesmatig vlak te kunnen verbeteren. De KindHigh5 is niet bedoeld als eenmalige workshop, maar als terugkerend moment om als vereniging structureel een verandering te kunnen aanbrengen in hoe er gewerkt wordt aan sportplezier en een veilig sportklimaat. KinderrechtenNU en de Taskforce hebben de ambitie dat elk kind wat binnen Hart van Brabant sport bij een vereniging leert nadenken en praten over wat hij of zij nodig heeft om met plezier te sporten.

In 2021 gaan we 15 à 20 pilots uitvoeren om wat te kunnen melden over het effect van de KindHigh5 op voornamelijk de kinderen en hun ouders, in welke mate de KindHigh5 op inhoudelijk vlak en procesmatig vlak verbeterd kan worden en hoe de KindHigh5 geïmplementeerd kan worden binnen Hart van Brabant.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).