Kinderadviesraad Tilburg Kids 4 Global Goals

Kinderadviesraad Tilburg Kids 4 Global Goals

Mijn idee: De Kinderadviesraad van Tilburg Kids 4 Global Goals, is een kinderadviesraad bestaande uit 25 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, die één jaar lang meedenken over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Aan het eind van het jaar brengen ze hun advies uit aan de Tilburgse gemeenteraad.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld en gaan over thema’s zoals armoede, klimaatverandering, kinderrechten, een veilig leefomgeving en goed onderwijs (zie: https://www.sdgnederland.nl/). We hebben nog tot 2030 de tijd om deze doelen te halen. De stem en inbreng van kinderen is hierbij essentieel, het gaat immers om hun toekomst.

Hoe doe je dit? In het schooljaar 2021-2022 organiseren we tien bijeenkomsten voor de Kinderadviesraad. Tijdens de bijeenkomsten staat steeds één thema centraal uit de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, door de kinderen van te voren zelf geselecteerd. Er wordt steeds een deskundige uitgenodigd om iets over het onderwerp te vertellen. Hij of zij brengt een concrete cases in uit de dagelijkse praktijk van Tilburg. Het kan iemand zijn uit de politiek, het bedrijfsleven, van een maatschappelijke organisatie of een ervaringsdeskundige. Na de instructie gaan de kinderen zelf aan de slag, brainstormen over oplossingen, die aan het eind van alle bijeenkomsten gebundeld worden in een advies aan de Tilburgse gemeenteraad.
Naast het inhoudelijke deel, waarin kinderen nadenken over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zal tijdens elke bijeenkomst ook aandacht zijn voor het aanleren van vaardigheden die goed van pas komen bij het uitbrengen van een advies aan de Tilburgse gemeenteraad. Het betreft vaardigheden zoals debatteren, spreken in het openbaar, brief (beleidsadvies) schrijven, mediatraining en het maken van een videovlog. Deze vaardigheden vergroten ook de kansen van de kinderen in de maatschappij, hun eventuele vervolgopleiding en latere carrière.

Wat doe je? Tilburg Kids 4 Global Goals is een project waarbij basisschoolleerlingen kennis maken met de 17 Duurzame Ontwikkelingdoelen, door middel van een educatieve website en een serie gastlessen op Tilburgse basisscholen. Het project gaat dit schooljaar 2020-2021 van start en is mogelijk gemaakt met subsidie van ‘Een Wereld te Winnen’ (Gemeente Tilburg).

Het volgend schooljaar 2021-2022 willen we het project uitbreiden met een Kinderadviesraad. Daarvoor willen we het bedrag van de K2 Challenge gebruiken. Door kinderen te laten meedenken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, denken ze na over hun eigen toekomst, en leren ze hoe ze invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving.

Samenwerkingspartners:
Switch-Contourdetwern, https://www.contourdetwern.nl/dit-doen-we/diensten-a-z/18087/switch.html
Jongerenwerk R-Newt, https://r-newt.nl/
Kinder Advies Raad Tilburg (KART), http://www.kinderadviesraadtilburg.nl/

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? We gaan het bedrag gebruiken voor het organiseren van de tien bijeenkomsten, huren van een locatie, vergoeding projectcoördinator en deskundigen, werving van de kandidaten, publiciteit en verslaglegging.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).