Jongeren in beweging

Jongeren in beweging

Mijn idee: Met "Jongeren in beweging" helpen we jongeren om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Uit gesprekken tussen jongerenwerkers, onze buurtsportcoaches en jongeren blijkt dat jongeren in de gemeente Heusden ontmoetingsplekken missen en vinden dat er te weinig voor hen wordt georganiseerd. Ze hebben het gevoel dat er voor hen wordt gesproken in plaats van met hun. Daar brengen wij samen met de jongeren verandering in.

Hoe doe je dit? Stichting de Schroef faciliteert een drietal programma’s voor jongeren waar zij zelf invulling aan geven. Op deze manier ontdekken en ontwikkelen jongeren hun eigen talenten, blijven ze betrokken bij hun vereniging of in de wijk. Tegelijkertijd ontwikkelen ze vaardigheden die relevant zijn voor hun eigen CV en toekomst.

Stichting de Schroef heeft al jarenlange ervaring met het opleiden van citytrainers. Citytrainers zijn het sportieve gezicht in de gemeente Heusden. Zij leren zelfstandig activiteiten te organiseren en begeleiden voor jongeren in de wijk op school of bij hun sportvereniging. “Jongeren in beweging” gaat verder dan dat. Waar Citytrainers zich puur richten op het organiseren en begeleiden van sportactiviteiten, richt “Jongeren in beweging” zich op het allround aanspreken van talent. Citytrainers zijn wel betrokken bij de programma’s omdat zij weten wat er speelt binnen de doelgroep.

Daarnaast zijn er sport- en cultuurverenigingen, jongerenwerkers, primair en voortgezet onderwijs, buurtverenigingen, gemeente Heusden en bedrijfsleven betrokken. Samen geven zij invulling aan drie programma’s onder de overkoepelende titel “Jongeren in beweging”. Stichting de Schroef is initiator van het programma. Samen met de projectpartners willen we de continuïteit waarborgen.

Wat doe je? “Jongeren in beweging” bestaat uit drie programma’s.
TALENTED: een talentontwikkelingsprogramma voor jeugdleden (14-18 jaar) van sportverenigingen. Met als doel meer en beter opgeleide vrijwilligers. De jongeren gaan onder begeleiding van experts en buddy’s hun vereniging versterken. Ze ontdekken hun eigen talenten en bepalen zelf vervolgens welke talenten ze willen ontwikkelen door te kiezen uit een “menukaart” met gratis workshops, opleidingen en snuffelstages. Denk hierbij aan trainersopleidingen, cursus eventtrainer en workshops op het gebied van sponsoring, communicatie, EHBO en sportvoeding.
Buurtsport voor meiden: gratis sport en spelactiviteiten alleen voor meisjes (10-16 jaar) in de wijk. Meisjes hebben andere behoeften dan jongens tijdens het sporten en bewegen. Voor veel meisjes (met name met niet-westerse achtergrond) is dat een drempel om bijvoorbeeld mee te doen met Buurtsport. Wij gaan samen met ambassadeurs van deze meisjes, citytrainers en buurtsportcoaches een sport- en spelprogramma opzetten dat voldoet aan hun wensen. Hiermee willen wij tevens de persoonlijke ontwikkeling van deze meisjes aanmoedigen.
H-games: De H-games moet het jongerenfestival van de gemeente Heusden worden. Op dit moment missen jongeren een ontmoetingsplek en wij faciliteren dit. Het festival wordt georganiseerd voor en door jongeren. Ze kunnen hier chillen, nieuwe beweegvormen zoals e-sports uitproberen en kennismaken met bedrijfsleven en interessante organisaties.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? De gehele uitvoering van “Jongeren in beweging” kost 42.034 euro. Het totale bedrag dat wij aanvragen is 10.480 euro. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Van de totale aanvraag van 10.480 euro gebruiken we 4.000 euro voor TALENTED, 1.380 euro voor buurtsport voor meiden en 5.100 euro voor H-games.

Met de financiële bijdrage van K2 kunnen we promotiemateriaal, huur van de accommodaties en workshops / activiteiten bekostigen om jongeren in beweging te krijgen. Dit is een boost om jongeren te enthousiasmeren om in beweging te blijven, zichzelf te ontwikkelen en de gemeente vitaler te maken.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).