jij&jewijk

Mijn idee: Wil je in jouw buurt, wijk of stad een initiatief nemen? Zorgen dat ergens een voetbalveldje komt? Of meepraten in de wijk? Of binnen je sportclub of vereniging?
Hoe doe je dat dan? Hoe praat je mee zodat je stem gehoord wordt?
Waar moet je zijn? En welke stappen moet je zetten?

Hiervoor is voor grote groepen jongeren vaak geen netwerk beschikbaar en geen kennis.

Daarom is het idee van inkluis (samenwerkingsverband) om met deze jongeren samen aan de slag te gaan zodat ze kunnen leren om hun stem te laten gelden. Door onder meer training leer je de kennis, krijg je de coaching die je nodig hebt en bouw je aan je netwerk in de stad.

It takes a village to raise a child, zeker weten! En wij zeggen ook graag: it takes all youngsters to build their village ☺

Inkluis is een samenwerkingsverband van 3 partijen in Tilburg, namelijk Tussenheid013, Impekt en StartersforCommunities en samen werken we diep in de wijk en binnen bewonersinitiatieven aan betrokkenheid en zeggenschap (democratie) van jongeren in bijvoorbeeld hun eigen wijk en in eigen vereniging.

Hoe doe je dit? Met de jongeren tussen 17 en 23 jaar gaan we aan de slag met hun vragen en ontdekken we waar hun kennis ontbreekt. Daarnaast gaan we in gesprek met wijkraden en stichtingsbesturen in buurten en wijken.
We creëren met hen een innovatieve en dynamische training die boeit en beweegt. En we verbinden hen aan wijkraden en stichtingsbesturen die op zoek zijn naar verjonging e/o vraagstukken hebben op de thema’s waar de jongeren mee aan de slag willen.
Samen met jongeren geven we de training aan 20 jongeren binnen de doelgroep (17-23 jarigen in de buurt, wijk en stad – Tilburg).
Jongeren die allemaal graag mee willen beslissen in eigen wijk, vereniging, buurt, sportclub of gemeente.
De groep neem deel aan de training en ontvangt coaching over hun specifieke vragen. De vragen van de wijkraden en stichtingen worden hierin meegenomen.
Door de training bouwen ze ook aan hun eigen grotere netwerk in Tilburg.

Wat doe je? De periode van de training start in januari 2021 en in juni / juli 2021 evalueren we.
Met de verbeterpunten delen we graag de kennis en bieden we trainingen in andere delen van Tilburg en mogelijk in andere dorpen en steden in Brabant.

De jongeren die getraind zijn, helpen ook weer bij de volgende trainingen, zodat ze echte verhalen verteld worden.

Dus:
1. Uitvraag bij jongeren en initiatieven, stichtingen en wijkraden (check vooronderstelling)
2. in co-creatie ontwikkelen training - Betrekken onderwijs (HBO en WO)
3. training en coaching
4. verbinden aan initiatieven, stichtingen en wijkraden
5. opbouwen netwerk van en met deelnemers training
6. verbinden met sportclubs / buurthuizen / wijkraden / verenigingen om te netwerken en te leren (casuïstiek leren is onderdeel)
7. evaluatie en verbeteren

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Deze 7 activiteiten hebben kosten en deze hebben we onder elkaar gezet:

Kosten zijn met name inzet voor de activiteiten en daarnaast ruimte, catering voor bijeenkomsten en training. Overige kosten zijn voor opmaken beknopt verslag en andere materialen.


- Uitvraag bij jongeren en initiatieven, stichtingen en wijkraden → 1000 euro
- met jongeren in co-creatie training ontwikkelen → 8440
- zoeken 20 deelnemers aan de training → 1480
- training en coaching van 20 deelnemers → 7800
- opbouwen netwerk van en met deelnemers training → 1920
- verbinden met sportclubs / buurthuizen / wijkraden / verenigingen om te netwerken en te leren (casuïstiek leren is onderdeel) → 1820
- evalueren en leren → 2340

Totaal 24880 euro

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).