HAPPY KIDS spelactiviteiten

HAPPY KIDS spelactiviteiten

Mijn idee: Het organiseren van spelactiviteitenmiddagen waarbij kinderen kennismaken met een gevarieerd aanbod aan lokale activiteiten en vaardigheden. Even ontsnappen aan de digitale wereld waarin we leven. Ontdekken wat er allemaal aan plaatselijke creatieve en sportieve mogelijkheden is. Hun eigen interesses daarin beter leren kennen. En dat alles ingebed in een structuur van ontmoeting tussen jong en oud.

Hoe doe je dit? Ons dorpshuis is een plek voor ontmoeting en sport waar verschillende verenigingen hun thuis hebben. Deze verenigingen zullen activiteiten op het gebied van spel, hobby, sport en cultuur verzorgen voor kinderen in de basisschool leeftijd vanaf groep 3. Een groot deel daarvan kan worden begeleid door vrijwilligers van die verenigingen, voor sommige dingen zullen lokale docenten, hoog-niveau sporters of kleine ondernemers ingezet worden. De kinderen worden uitgenodigd om aan deze middagen deel te nemen via flyers op school en aankondigingen in het dorpsblad.

Wat doe je? Tijdens het schooljaar wordt 3 keer in het najaar en 3 keer in het voorjaar een middag georganiseerd. Activiteiten die worden aangeboden zijn in eerste instantie muziek, handwerken/handenarbeid, biljart, taiji qigong en clownerie. Er is ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing van het aanbod aan activiteiten naar bijv. toneel, linedance, buiten bewegen, sport, en activiteiten rondom carnaval. Kinderen kunnen op één middag aan maximaal drie dingen meedoen.
De middagen zullen worden afgesloten met een gezamenlijk drankje en hapje of door samen te eten. Daarbij zijn ook ouders en begeleiders van harte welkom.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Er is een bedrag van 5500 euro nodig om een basis te leggen en continuïteit voor de komende 3 jaar te waarborgen. Dit bedrag zal worden ingezet voor lokale docenten, hoog-niveau sporters of kleine ondernemers voor sommige activiteiten (3000 euro), materialen (1500 euro; hulpmiddelen, een drankje en gezonde snack tussendoor), en beheer en gebruik van de ruimtes in en om het dorpshuis (1000 euro).

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).