De verbinding

De verbinding

Mijn idee: Het project verbind meerdere doelgroepen en meerdere projecten samen.
Zo hebben we als Stichting Groen Ontmoet bijvoorbeeld al 1 project afgerond wat onderdeel gaat zijn van dit groter geheel. Het speelbos in Oud Gastel is afgerond.
Momenteel particperen we mee met het opplussen van de grasweides tussen Verzorgingstehuis Blankershof en 2 basisscholen. Er is een ontwerpwedstrijd uitgezet onder aanbieders. Momenteel kunnen zowel de bewoners van Blankershof als mede de scholen kiezen voor het ontwerp wat zij het meeste aanspreekt.
Bij de grasweides staan nu een paar beweegtoestellen. Dit gaat het begin zijn van een beweeg en fit route. Met name gericht op ouderen maar het zal meerdere route bevatten van verschillende kilometers die door alle groepen te doen zijn.
Daarnaast zorgen de toestellen dat er een verlengde komt van de schoolpleinen welke in fase 2 ook verder aangepakt zullen worden.
De bedoeling is om daar mee een groen schoolplein van te maken. Dit schoolplein staat dan net als de beweeg en fit route in verbinding met de grasweides van fase 1. Het speelbos zal ook onderdeel uitmaken van de beweeg en fit route waardoor zij zo ook verbinding met de andere projecten hebben.
Tevens komt er een Tiny Forest in dit gebied waar de beweeg en fit route doorheen gaat en zo dus ook met alle projecten als mede alle doelgroepen in verbinding staat.
De jongeren (13 - 18) hebben in de buurt ook verschillende hang plaatsen waar de verschillende routes langs gaan zodat alle doelgroepen en dergelijke met elkaar in verbinding komen,

Hoe doe je dit? Er worden door veel verschillende partijen mee gewerkt aan deze projecten. Door de diversiteit van de partijen en de doelgroepen maakt dat er met een grote werkgroep ook een mooi , groot, uniek en verbindend project neer gezet kan worden.
De projecten gaan in fases waardoor de werkzaamheden te behappen zijn en er steeds eerst gekeken kan worden of de financiële middelen toereikend zijn. De beweeg en speeltoestellen zijn in middels geplaatst. Dit is uitgevoerd door het bedrijf Kompan. Deze project tekening heeft de meeste stemmen gekregen. Als GROEN ontmoet willen we nu kijken hoe we kunnen bijdrage aan groen elementen om dit project groener te maken En daarnaast het plaatsen van minimaal 1 mozaïekbankje. Dit gaan we aanpakken door eerst geld te verzamelen. Vervolgens gaan we bekijken op welke locaties we dit kunnen plaatsen en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Bij welke partijen we welke materialen we kunnen bestellen. En wat we eventueel zelf kunnen doen met behulp van vrijwilligers.

Wat doe je? Als Groen Ontmoet participeren we actief mee aan de projecten. Proberen we kritisch advies te geven, mee te denken, out of the box te denken. En vooral te kijken waar we de verbindingen in de projecten kunnen leggen en tussen mensen onderling.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? We hebben geld nodig en partijen en vrijwilligers die met ons samen het project kunnen voltooien.
Met de opbrengst zorgen we dat de projecten kunnen slagen. Dat er in de projecten ruimte is voor iedereen van 3 tm 110 jaar. Dat iedereen mag mee doen. Dat iedereen elkaar mag ontmoeten en dat iedereen weer de verbinding met elkaar mag opzoeken. Wanneer dat wat meer gefaciliteerd wordt voor iedereen zorgt dat ook weer dat er andere problemen verdwijnen.
Het prijzengeld wordt besteed aan in ieder geval het plaatsen van een mozaïekbank. Wanneer er meer geld wordt opgehaald willen we zelfs meerdere mozaïekbankjes plaatsen. Daarnaast wordt het besteed om het bestaande project groener te maken. Zoals het plaatsen van en wormenhotel, insectenhotels, vogelhuisjes. Buitenleslokaal bij de school. Huisjes voor de egels. Dit willen we voornamelijk doen bij de bewegingstuin die bij school geplaatst is. Er zijn momenteel beweeg en speeltoestellen geplaatst. Maar de bedoeling is, om dit nog wel groener te gaan maken. Hier willen wij als GROEN ontmoet onze bijdrage aan gaan leveren.
Als toevoeging erbij wil ik graag vermelden dat we als Groen Ontmoet ons erg inzettten voor de jeugd. We hiervoor al meerdere succesvolle projecten hebben afgerond. Zoals een 50 dingen boek voor Halderberge, realisatie natuurspeeltuin, opzetten van verschillende activiteiten zoals modderdag etc.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).