De Tilburgse Buitenschool

De Tilburgse Buitenschool

Mijn idee: Wij dromen ervan dat gelukkige, tevreden kinderen binnenin de Tilburgse scholen én daarbuiten in de natuur en op alle andere levensechte locaties leren, zodat ze zich ontwikkelen tot krachtige jongeren. Jongeren, die met eigen natuur verbonden zijn, verbonden zijn met de natuur buiten, hun leefomgeving en bewust verbonden zijn met elkaar.

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit om te ontdekken en te leren. Wij willen met de Buitenschool een bijdrage leveren aan blije, bewuste kinderen, verbonden met eigen natuur, de natuur en elkaar. En daar mag de leerkracht een veilige omgeving voor bieden en inspireren. Succes ontstaat door op scholen excellent leiderschap op het gebied van buitenschools leren te stimuleren. Daardoor ontwikkelen zich krachtige leraren die vervolgens de weg vrij maken voor blije, bewuste kinderen.
We hebben onze droom inmiddels in Den Bosch en omgeving mogen realiseren. Op een aantal scholen gaan de leerlingen nu minimaal 1 dag per week naar buiten. En de resultaten zijn opzienbarend: kinderen leren beter, bewegen meer en worden sociaal vaardiger. Ons idee is om ook de kinderen in Tilburg deze kans te bieden, met een stimuleringsprijs gaat ons dat zeker lukken!

Hoe doe je dit? In de Buitenschool werken we op een andere wijze dan in de klas. De leerruimte buiten is ongestructureerd. Kinderen gaan op zoek naar avontuur, ontdekken, bewegen en vinden het soms ook spannend om de vaste kaders los te laten. Buiten leren biedt tal van kansen om tot leren te komen. Per vakgebied bepalen we een aantal doelen waar we op een buitendag mee gaan werken. Deze gieten we in een drietal activiteiten welke we rondom een thema inbedden. Daarnaast houden we ruimte voor het experiment, ontdekkingen van kinderen en met wat de natuur ons die dag te bieden heeft. Samenwerken, ontdekkend en onderzoekend leren en creativiteit zijn een aantal uitgangspunten waarmee we werken.

Wanneer we het bos ingaan zetten we onze zintuigen op scherp. We werken vanuit actieve werkvormen waarin we kinderen uitlokken tot beweging en gebruiken de stilte om de zintuigen juist op scherp te zetten. Voor een begeleider is dat soms ook zoeken. Hoe begeleid je kinderen? Hoe wissel je af vanuit actief werken naar verstilling? Hoe koppel ik de doelen die ik voor ogen heb precies aan de kansen van ‘Buiten’ leren? Hoe zet ik enthousiasme van de kinderen om in een zogenaamde ‘kalme’ focus om tot dieper leren te komen? Wat is de betekenis van ‘spel’ voor onder-midden en bovenbouw in de buitenruimte? Belangrijke vragen waar we samen met de docenten waarmee we werken, antwoorden op zoeken. Juist door in dialoog te gaan en de observatie van kinderen zorgen we ervoor dat we het aanbod in de buitenlessen intensiveren. Een manier van werken waarin we elkaar scherper maken en waardoor je visie op leren verruimt. Met als belangrijkste doel dat elk kind zijn of haar talenten op natuurlijke wijze ontdekt.

Wat doe je? We willen samen met twee scholen in Tilburg West een serie van 5 buitenlessen uitvoeren voor minimaal vier groepen per school. Per school gaat het om 100 kinderen. In totaal bereiken we 200 kinderen We kiezen voor West, omdat de relatie met de wijk hier groot is. Met de schoolleiding en de leerkrachten stemmen we nauwkeurig af waar de behoeften liggen en op welke doelen we ons gaan richten. We selecteren een of meerdere Tilburgse begeleiders (bij voorkeur uit de wijk) die samen met de leerkrachten en de kinderen naar buiten gaan met de schoolklassen. Deze begeleiders leiden wij ook op. Ook stagiaires en ouders zijn welkom bij de buitenlessen. Na afloop van elke les evalueren we met de leerkracht en geven we tips voor de volgende buitenlessen. Na 5 buitenlessen met onze begeleiding kan een leerkracht zelfstandig buiten lessen geven met behulp van onze op maat gemaakte toolkit. Onze werkwijze en ervaring delen we desgewenst met andere scholen in Tilburg.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Voor het realiseren van 5 buitenlessen met twee Tilburgse basisscholen (bereik is 200 kinderen) hebben we het volgende nodig:
1. voorbereiding per deelnemende basisschool: € 1.000,--. Totaal € 2.000,--
2. uitvoeren en evaluatie lessen : € 3.000,-- . Totaal € 6.000,--
3. ontwikkelen toolkit voor leerkrachten € 3.000,--
4. presenteren aan andere scholen
(inclusief folders) € 1.000,--

TOTAAL € 12.000,--

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).