De Genietfabriek

De Genietfabriek

Mijn idee: De GenietFabriek is ontstaan vanuit de diepe overtuiging dat er écht voor ieder kind een plek moet kunnen zijn waar het zich kan ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Voor veel kinderen blijkt passende begeleiding in het reguliere onderwijs namelijk steeds lastiger te organiseren en veel kinderen haken daardoor af in het huidige onderwijssysteem. Ook raken zij daarnaast vaak de verbinding met zichzelf kwijt.
De GenietFabriek is een plek, waar deze kinderen – die op dit moment niet naar school kunnen/gaan - vanuit genieten (weer) kunnen ontwikkelen. Zodat deze kinderen weer aan kunnen haken bij zichzelf, hun eigen potentieel en uiteindelijk ook weer – in hun kracht - kunnen functioneren in de maatschappij.

Het doel is een gelukkig, competent en autonoom kind. In verbinding met zichzelf en de omgeving, klaar om de deur van De GenietFabriek achter zich te sluiten en verder te groeien op een andere plek in de maatschappij.

Hoe doe je dit? Door het realiseren van De GenietFabriek; 5 dagen per week, 45 weken per jaar.

Het gedachtegoed van De GenietFabriek is vertaald in 7 ruimtes; de keuken, het atelier, de muziekstudio, de stilteplek, de leer-werk-plek, de buitenplek en de beweeg-ruimte. Elke ruimte is een hele rijke leer-, leef- en ontwikkelomgeving met legio mogelijkheden wat iedere ruimte multi-inzetbaar maakt. De kracht zit in de rijke omgeving met ontelbare mogelijkheden en kansen, die op deze manier wordt gerealiseerd.

Met de mensen die bij De GenietFabriek werken en onze samenwerkingspartners uit de maatschappij, maken we met elkaar voor eén kind het verschil. (Het realiseren van De GenietFabriek) is niet alleen van groot belang voor de kinderen die nu thuis zitten alsook voor potentiële regionale samenwerkingspartners.)

Wat doe je? Zorg en onderwijs in de meest brede zin - It takes a village to raise a child ;-) - op een “glijdende schaal” aanbieden naar vraag en behoefte van het betrokken kind.

Omdat op dit moment zorg en onderwijs nog niet – op deze manier – gecombineerd aangeboden mogen worden, zijn we in onderhandeling met de ministeries van OCW en VWS. Wanneer er goedkeuring is vanuit hen, kunnen we starten!

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Voor €5000,- kunnen we een professionele website laten maken waarmee we onze zichtbaarheid enorm kunnen vergroten en nog beter kunnen laten zien waar we voor staan, wat we willen doen, voor wie, waarom en op welke manier.

Met een groter bedrag zouden we zelfs al in het klein kunnen beginnen kinderen concreet te helpen. Vandaar dat we met meer geld nog meer geholpen zijn! En al die kinderen helemaal!

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).