Buurthelden

Buurthelden

Mijn idee: Jeugd die op steeds jongere leeftijd criminele activiteiten ontplooit en op straat steeds moeilijker benaderbaar is voor de politie. Niet alleen deze jeugd is moeilijk benaderbaar maar ook de gezinnen van deze jongeren zijn doorgaans lastig benaderbaar.
De jeugd in de actiegebieden krijgt überhaupt eerder op jongere leeftijd te maken met criminaliteit. Daardoor worden zij vaker en eerder geconfronteerd met het repressief en negatief optreden van de politie. Zij zien broers of buurjongens opgepakt worden of zijn getuige van vervelende confrontaties tussen de politie en hun buurtgenoten. Als die kinderen ouder worden, is de kans groter dat het ideaalbeeld van de politieman/vrouw al snel verandert in die van ‘natuurlijke vijand’.
Waarom wachten tot jongeren in de fout gaan en de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, zodat ze strafrechtelijk vervolgbaar zijn. Kinderen tussen 6 -10 jaar zijn vaak nog toegankelijk en beïnvloedbaar. Zij vinden de politie meestal nog spannend en stoer. En via de kinderen zijn de ouders ook makkelijker benaderbaar.

Hoe doe je dit? Er werd gezocht naar een programma om een brug te slaan tussen politie en deze groep jonge kinderen (en hun ouders) om, samen met gemeente, woningbouw, buurtcentra enz., te werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Doormiddel van een methode in te spelen op dit effect kan de aanspraak op de 1ste en 2e lijns zorg verminderd worden.
Een manier om een goede, vriendschappelijke en gezonde relatie op te bouwen met buurtkinderen en hun ouders. Met het aanreiken van heersende waarden en normen, wat ‘goed’ en ‘slecht’ is, kan er bewustwording worden gecreëerd bij kinderen (en ouders) zodat zij beseffen wat de gevolgen zijn van ontoelaatbaar gedrag in hun woonomgeving. Tijdens de acties in de wijk met de Buurthelden wordt er extra aandacht gegenereerd over het onderwerp van de wijkactie bij het publiek en bijkomend (groot) voordeel is dat de betrokkenheid van de bewoners groter wordt.
We willen met dit project een jeugdcommunity opbouwen. De kinderen worden opgeleid tot buurthelden. Kinderen die zelf gaan zorgen voor een veilige en leefbare leefomgeving. Door elkaar aan te spreken op gedrag en aan te moedigen door zelf een voorbeeldfiguur te zijn. Het opleiden van jeugd, dat ze uiteindelijk zelfstandig te werk kunnen gaan.
Buurthelden is een project waarbij bij de kinderen bewustwording wordt gecreëerd door het aanbieden van een gevarieerd programma dat verbonden zit aan vijf thema’s (bewegen, veiligheid, sociale vaardigheid, zelfvertrouwen en zelfverdediging). Het project is actief op drie domeinen. Sociaal-, sport- en veiligheidsdomein.

Wat doe je? door middel van een programma wat 6 maanden duurt aan te bieden. in dit programma komen verschillende activiteiten aanbod die te koppelen zijn aan een van de 5 thema's. activiteiten die aanbod komen zijn bijvoorbeeld: judo, rots en water, wijkacties, brand les, ehbo les, etc.
door het gevarieerde programma krijgen de Buurthelden alle ins en outs over hoe hun de oren en ogen van hun eigen wijk kunnen worden. wat en wie hebben ze nodig om hun eigen wijk veiliger en leuker te maken! aan het einde van het programma krijgen ze en diploma. hierna volgt een vervolg traject.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? wat we vooral met het geld willen doen is het vervolg traject meer en groter insteken. een beter programma, partners erbij betrekken, etc. Hier ook een goed lopend traject van maken. en uiteraard het huidige programma ontwikkelen en innoveren.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).