BULDER.nu

BULDER.nu

Mijn idee: Bij dorpsraad/ politieke vergaderingen in de Gemeente Oss zijn over het algemeen weinig jongeren aanwezig. Dit is (helaas) een trend die op meerdere dorpen en steden te herkennen is. Maar er zijn veel redenen waarom jongeren zich op dit soort bijeenkomsten niet of nauwelijks laten zien. De behandeling van bepaalde onderwerpen is vaak langdurig en stroperig, wat de interesse om zich ergens voor in te gaan zetten niet echt opwekt. De algemene stemming is dat het toch niet veel nut heeft om hier tijd in te steken; “er worden nauwelijks resultaten geboekt en het gevoel is dat het bij de politiek toch alleen maar om de kern Oss draait.”

De jongste jongeren zijn druk bezig met hun studie en de wat oudere en werkende jongeren zijn druk met hun baan én vaak ook met het gezin. De taakverdeling binnen de moderne gezinnen is ook compleet anders dan een jaar of 20 terug. Het kleine beetje vrije tijd dat dan overblijft, moet nog gebruikt worden voor de noodzakelijke ontspanning (sport, familie en vrienden etc.). Voor politieke beïnvloeding is dus geen ruimte meer (zeker niet overdag), omdat alle beschikbare tijd wordt opgeslokt door belangrijkere zaken.

Maar jongeren zouden zich eigenlijk wel meer bezig moeten houden met de inrichting van hun woonomgeving, aangezien zij juist degenen zijn die hier nog het langst rondlopen en gebruik moeten maken van de voorzieningen. Om hun omgeving leefbaar te houden zijn jongeren van absoluut belang. Het gebied moet voor hen dus redenen hebben én mogelijkheden bieden om zich hier blijvend te vestigen. De stem van de jongeren is in feite dus belangrijker dan de stem van de ouderen.

Hoe doe je dit? Met het online platform BULDER.nu. Hiermee kan snel een brede groep mensen worden bereikt.
Als doelgroep hebben we iedereen die de jongeren van nu en de jongeren van de toekomst in het huidige Dorpsraadgebied van Ravenstein een warm hart toedraagt.
Mensen kunnen zich aanmelden bij het platform met een account, waarbij gekeken wordt naar de authenticiteit van de persoon/stemmer, zodat het platform niet beïnvloed kan worden.
Op het platform komen vervolgens stellingen (of vragen). Indien iemand in het onderwerp is geïnteresseerd, is beschikbare achtergrondinformatie te benaderen. Dan volgt er een stemmogelijkheid waar je kunt aangeven of je het eens of oneens bent met de stelling.
De stemmen worden automatisch verzameld en geteld, waarna direct bekend is wat de mening van de jongeren van het dorpsraadgebied Ravenstein is. De uitkomsten van deze stemmen en meningen door onze jongeren worden bekend gemaakt, zodat de politiek dit mee kan nemen in haar besluitvorming.
De uitslag wordt anoniem gepubliceerd, waarbij we wel naar leeftijd, woonplaats kunnen filteren.

Wanneer dit concept van het online politieke stemplatform voor de jongeren leidt tot een succes, kan dit concept gedeeld worden met andere dorpen en steden. Belangrijk hierbij is dat de stichting BULDER.nu waakt over de politieke neutraliteit van een stelling.

Wat doe je? Wij hebben het digitaal platform BULDER.nu opgericht waarbij de doelstelling is:
Op een laagdrempelige wijze de stem van en voor jongeren te verenigen en het politieke geluid van jongeren te laten horen, zodat dit meeweegt in de besluitvorming over de inrichting en toekomst van het dorpsraadgebied Ravenstein.
De reeds opgerichte stichting BULDER.nu zorgt voor de bouw van het platform en faciliteert deze. Bij de stichting zijn reeds al een aantal leden aangesloten die zorgen voor de formulering van de stellingen welke op het platform gedeeld gaan worden. Belangrijk hierbij is dat de stichting BULDER.nu waakt over de politieke neutraliteit van de stellingen, zodat er een heldere mening voor en door jongeren gepeild kan gaan worden.
Vervolgens kan de lokale/ Gemeentelijke politiek deze belangrijke gevormde stem meenemen in haar besluitvorming voor de toekomst van onze jeugd en jongeren.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Met de opbrengsten kunnen we het digitale platform instandhouden (webhosting/ onderhoudskosten/ ICT ondersteuning)
Daarnaast willen we het platform verder uitbreiden/ aantrekkelijker maken voor de jeugd en waarbij makkelijk achtergrondinfo met betrekking tot de onderwerpen te raadplegen is.
Wij willen graag met een deel van de opbrengst promotionele activiteiten uitvoeren, zoals flyeren/ posters hangen bij lokale festivals/ sportclubs/ scholen om zo meer jeugd te motiveren om deel te nemen aan het platform Bulder.NU en de politieke awareness te vergroten.
Ook denken wij dat het platform, juist in deze tijd van social distancing, een zeer belangrijke rol kan gaan spelen, aangezien de afstand tussen politiek en bewoners vergroot wordt vanwege het niet door kunnen laten gaan van grote bijeenkomsten/ vergaderingen. Middels dit platform kunnen deelnemers op de hoogte gehouden worden van de laatste politieke ontwikkelingen, waarbij hun invloed van belang is.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).