100% Leuk

100% Leuk

Mijn idee: Het project 100% Leuk is in Milheeze opgezet en is ten behoeven van de jeugd en vrijwilligers en alle verenigingen van Milheeze.
Doel van projectplan is dat iedereen met plezier mee moet kunnen doen aan activiteiten van alle (sport)verenigingen in het dorp. Het doel is: Gehoord, gezien en gewaardeerd worden!
We merken nu dat jeugd bij sommigen verenigingen afhaken omdat er andere jeugd is die anders met een aantal zaken omgaan waardoor het de sfeer binnen de vereniging (negatief) beïnvloed. Dit geldt niet alleen voor de jeugd die dan stoppen maar ook vrijwilligers die niet meer gemotiveerd zijn om deel uit te maken van de vereniging. Door op alle plekken waar we met jeugd en vrijwilligers te maken hebben (dus ook op de basisschool) dezelfde regels te maken, weet ieder kind / vrijwilliger/ ouder waar ze zich aan moeten houden waardoor het voor iedereen leuk is en blijft om aan activiteiten deel te nemen.

Hoe doe je dit? Dit vraagt om afstemming, samenwerking, begrip, respect en inzet van de begeleider, de ouder en het kind. Hiertoe hebben we handreikingen nodig om dit samen te realiseren. Dit gaan we doen middels het aantrekken van een coach.

Wat doe je? Alle (sport)verenigingen benaderen en te samen met ouders /kinderen/vrijwilligers. gesprekken voeren. Gelijke gedragsregels opstellen voor alle verenigingen, die door ouders / kinderen / vrijwilligers gehanteerd dienen te worden.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Aantrekken van een coach die de handreikingen kan leveren en de ouders / kinderen / vrijwilligers kan stimuleren om deze gedragsregels ten uitvoer te brengen.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).