Platform voor zichtbaarheid organisaties mbt de ontwikkeling van kinderen

Mijn idee: Het ontwikkelen van een platform (met website) waar alle organisaties bij aangesloten zijn die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen omgeving Valkenswaard.
Doel
Alle kinderen onbezorgd door het leven laten gaan.
Fase 1:
- Verbinden van alle organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen.
- Netwerk van passende ondersteuning creëren.
- Zichtbaarheid creeeren voor ouders/ scholen en gemeenten welke organisaties er zijn om gezinnen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Fase 2:
- Problemen eerder signaleren en voorkomen.
- Alle kinderen gelijke kansen geven.

Waarom een platform:
Een betere samenwerking tussen onderwijs en zorg. De organisaties bundelen hun krachten om snel de meest passende begeleiding voor een kind en ouders te bieden. Alle facetten van kind en jeugd nemen deel aan het platform. Het idee is om preventief te handelen zodat grote problemen in gezinnen wellicht voorkomen kunnen worden.
Het platform is laagdrempelig en preventief. Het wordt door ouders minder gezien als een officieel orgaan om aan te melden als ze vragen hebben. Ook hebben ze meteen een overzicht wat er voor mogelijkheden zijn in de omgeving. Het platform biedt ook ondersteuning voor gemeenten en onderwijs omdat er bij hen veel vragen van ouders komen. Het platform brengt in beeld welke organisatie, welke expertise heeft dus er kan door hen sneller geschakeld worden.

Hoe doe je dit? Fase 1
Stap 1
- Plan concreet maken
- Bepalen welke organisaties er allemaal gaan aansluiten.
- Grootte van het gebied bepalen.
- In gesprek met gemeente over het plan. Dit ook met oog op vergoeding voor ouders.
Stap 2
- Website maken
Stap 3
- Platform zichtbaar/ kenbaar gaan maken.
Bijvoorbeeld een markt houden waar elke organisatie van het platform zich presenteert voor onderwijs, gemeente, Cordaad, huisartsen, consultatiebureaus, PSZ, kinderdagverblijven enz.
Fase 2
- Echt een schakel tussen zorg en onderwijs worden.
- Problemen eerder signaleren en voorkomen. Zowel op school als thuis.
Organisaties uit het platform kunnen in preventieve zin al veel betekenen op de scholen;
Alertheid op de scholen.
o Welke kinderen zitten niet lekker in hun vel?
o Welke kinderen kunnen niet mee met hun leeftijdsgenoten, motorisch, sociaal emotioneel of didactisch?
o Kan de school voldoende begeleiding bieden of is er meer nodig?
 Wat kunnen de organisaties laagdrempelig bieden:
• Gesprekken voeren met kinderen.
• Spreekuren op scholen voor ouders waar hulpvragen gesteld kunnen worden.
• Talentengesprekken met kinderen.

- Alle kinderen gelijke kansen geven.
 Alle kinderen recht laten hebben op de juiste ondersteuning, ongeacht de financiële mogelijkheden of achtergronden van de ouders bijvoorbeeld door jeugdeducatiefonds/ subsidie/ stichting.

Wat doe je? 1. Organisaties aan elkaar verbinden en met elkaar laten samenwerken door middel van het platform.
2. Ouders op korte termijn van passende begeleiding voorzien.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Zichtbaarheid van het platform;
- Website opzetten
- Flyers ontwerpen en drukken
- Huren van een ruimte om een markt te houden/ onszelf zichtbaar te maken.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners:

© Copyright Stichting K2 Prijs
Alle rechten voorbehouden

K2 To top