MC Today

MC Today

Mijn idee: Bij Compass Uden draait alles om de jeugd. Wij willen dat de gelukkigste jongeren van Nederland in Uden wonen! Dit doen we door opvolging te geven aan een aantal gedefinieerde kernfuncties. Te denken valt aan signalering en toeleiding, ondersteuning en activering en het ontwikkelen van talenten.
Vanuit het jongerenwerk signaleren we een toenemende vraag voor een laagdrempelige en vooral passende dag-invulling voor jongeren in Uden. Hierbij gaat het voornamelijk om jongeren die (tijdelijk) geen school en/of werk hebben, of om een andere reden gebaat zijn bij meer structuur en een dagritme. MC Today speelt hierop in door overdag activiteiten aan te bieden waarbij er ruimte is voor leren door middel van doen, samen met anderen aan jezelf en een gezamenlijk doel werken. Dit alles ondersteund door individuele, professionele coaching. In deze nieuwe ontmoetingsvorm worden de jongere (kwetsbare) burgers dichter bij elkaar gebracht.

Hoe doe je dit? Alle jongeren kunnen bij MC Today terecht voor gestructureerde dagbesteding ondersteund door professionele coaching. Hierbij kunnen individuele doelstellingen effectief bereikt worden, denk bijvoorbeeld aan uitstroom naar onderwijs, betaald werk, of ander relevant aanbod. Ook talentontwikkeling is belangrijk; het bevorderen van de zelfredzaamheid, samen leven én gezond leven. Maar ook het uitbreiden van sociale contacten en hierdoor het tegengaan van eenzaamheid is een belangrijk gevolg.

Wat doe je? De doelgroep bestaat uit jongeren die (tijdelijk) geen werk of school aankunnen en die gebaat zijn bij een structurele dag invulling. Dit kunnen bijvoorbeeld jongeren zijn met LVB, ASS- en/of gedragsproblematiek maar ook VSV-ers zijn zeer welkom. De jongeren komen overdag naar het jongerencentrum MC en daar bieden we hen: Passende arbeidsmatige activiteiten (o.a. klussen, koken). Educatie (o.a. loopbaan, 18+ en dan?, maatschappijleer, budgetbeheer). Praktijkstage/vrijwilligerswerk. Sport- en creatieve activiteiten (ook organiseren). Overige activiteiten naar wens van deelnemer. We bieden individuele aandacht, om de jongeren te ondersteunen bij het onderzoeken van persoonlijke interesses en mogelijkheden en het ontdekken van talenten. Vanuit daar kunnen we zoeken naar een passende opleiding of passend werk, of te zoeken naar een andere passende dagbesteding. Dit wordt een succes, want het is een proactieve aanpak in het motiveren van de jeugd, laagdrempelig, de locatie is bekend en veilig bij de jeugd. Je leert van elkaar en door middel van doen. De jongeren ervaren succes. Het is tevens een integrale aanpak, waarbij er een goede samenwerking is tussen jongerenwerk, gemeente, BJG, RMC, Welzijnswerk, Onderwijs en GGD. Het project haalt al snel een positief rendement; een werkloze jongere kost al snel 40.000 euro!

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Het project kost 67.955 euro, waarvan we een groot deel kunnen bekostigen uit een bijdrage van Gemeente Uden en het Udense bedrijfsleven. We zoeken nog 15.000 euro om het laatste stuk gefinancierd te krijgen en dan kunnen we een weekprogramma gaan uitvoeren. Met de opbrtengst vanuit K2 kunnen we dit dan een jaar doen en kunnen we onze pilot opzetten. Het doel is om dan binnen dat jaar te zoeken voor continuiteit in de financiering.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners:

© Copyright Stichting K2 Prijs
Alle rechten voorbehouden

K2 To top