Klimbos 'StadsOase'

Klimbos 'StadsOase'

Mijn idee: Het is een zonnige dag. Kinderen klimmen in het Klimbos van de StadsOase over touwbruggen en andere obstakels. Ze leren onder begeleiding klimmen. De helft kijkt verwondert om zich heen omdat ze vanuit de bomen, de tuin nu vanuit een ander perspectief kunnen zien. Twee kinderen lijken achteraan te blijven en niet verder te durven. ‘Het is eng hè?’ klinkt de stem van een begeleider. ‘Je mag best bang zijn, maar weet je wat dan helpt? Erg moedig zijn. Kunnen jullie dat?’ De kinderen knikken allebei ja en gaan voorzichtig over de touwbrug. De andere kinderen moedigen de twee kinderen aan en juichen wanneer zij de overkant bereikt hebben. De eerst zo bange kinderen hebben nu een trotse grijns van oor tot oor. Ze zwaaien naar een groepje kinderen in de insectentuin.
Een hommel vliegt naar de bloementuin..
Kinderen onderzoeken daar welke insecten er zijn en wat ze doen. Ze krijgen uitleg waarom hommels en bijen belangrijk zijn voor bloemen en andere planten. Ze zien lieveheersbeestjes en vangen er voorzichtig een paar. Ze ontdekken wat lieveheersbeestjes graag eten en laten ze los in de kas. De lieveheersbeestjes verschalken zich aan een feestmaal: ‘de bladluis.’ Zo is er geen gif nodig.

Hoe doe je dit? In de tuin van Buurthuis de Wissel hebben we een schitterende groenvoorziening waar veel kinderen uit de wijk graag komen spelen. Deze groenvoorziening is de enige echte groenvoorziening binnen de wijk Loven/Rozenplein. Momenteel zijn we al bezig de functionaliteit van deze tuin te verbreden. We bieden kinderen de mogelijkheid om in deze rustige en veilige omgeving aan activiteiten deel te nemen die vanuit de StadsOase worden georganiseerd.
Met het Klimbos dragen we bij aan de ontwikkeling van het kind uit de wijk Loven/Rozenplein. Het grote voordeel van een activiteit in een Klimbos is dat kinderen gestimuleerd worden om sociale, cognitieve en motorische vaardigheden verder te ontwikkelen.
Met de aanleg van moestuintjes, aanschaf van kweekbakken en het planten van bloemen in de tuin werken we aan een recreatief en educatief centrum voor kinderen uit de wijk.
Door kinderen een positief alternatief aan te bieden voor vrijetijdsbesteding in de buitenlucht, willen we beeldschermgebruik terugdringen. Met activiteiten stimuleren we educatie, motorische ontwikkeling, milieubewustzijn, bieden we kennis en ervaringen omtrent gezond eten, stimuleren we 'talige’ interactie en bieden we kinderen succeservaringen die bijdragen aan een positief zelfbeeld.
Zo wordt de StadsOase wordt een aantrekkelijke plek waar kinderen zich letterlijk in de natuur kunnen begeven.

Wat doe je? We zijn al van start gegaan met het project. Met steun van wijkraad Loven-Besterd hebben we kweekbakken en bakken voor een moestuin aan kunnen schaffen. In de opbouw en de verzorging van de moestuin en de kweekbakken, zijn vijf vrijwilligers uit de wijk betrokken. Naast draagvlak uit de wijk zijn er nog twee partijen betrokken bij het plan: ‘Jong Nederland en Gemeente Tilburg.
Beide hebben toegezegd mee te willen werken aan de verdere ontwikkeling van het uitvoeringsplan om de StadsOase en het Klimbos te kunnen realiseren. Onderdelen die nu verder uitwerkt moeten worden zijn het opstellen van een uitvoeringsplan met begroting voor het totale project, een plan maken voor de inrichting en vormgeving van het Klimbos, een veiligheidsonderzoek voor het Klimbos, en het opstellen van een begroting voor de aanleg van het Klimbos. Het resultaat hiervan is een uitvoerbaar een op haalbaarheid getoetst projectplan met begroting waarmee fondsen, subsidies en sponsoring aangevraagd kunnen worden.
Hiervoor is externe deskundigheid nodig.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Onze challenge is een bijdrage van €10.000,- voor het inhuren van een externe deskundige als projectleider voor de verdere ontwikkeling en uitwerking van het projectplan, het inhuren van een deskundige voor het maken van een plan voor de voorgeving en inrichting van het Klimbos, betalen van het veiligheidsonderzoek van het Klimbos, het inhuren van een externe deskundige voor het opstellen van een fondsenwervingsplan.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners:

© Copyright Stichting K2 Prijs
Alle rechten voorbehouden

K2 To top