Zomerschool Deurne

Zomerschool Deurne

Mijn idee: Voor kinderen van anderstalige ouders vormt de zomervakantie een lange periode waarin vaak bijna geen Nederlands wordt gesproken. Veel vaardigheden die tijdens het schooljaar zijn opgedaan zakken weg. Om laaggeletterdheid bij deze kinderen aan te pakken zou het organiseren van een zomerschool een effectieve aanpak kunnen zijn. Het is van groot belang om juist bij kinderen te voorkomen dat zij in de toekomst laaggeletterd worden. Uit evaluaties van Zomerscholen in den lande is gebleken dat kinderen die deel hebben genomen aan de zomerschool geen taal dip hebben laten zien.

Het doel van de zomerschool in Deurne is:
primair het voorkomen van taalterugval;
secundair het bevorderen van sociale integratie van de doelgroep.

Doelgroep:
Migrantenleerlingen groep 3 t/m 8 basisonderwijs. Inschrijven per week, meerdere weken kan.

Aantal deelnemers:
Maximaal 30

Periode:
In de zomervakantie, gedurende 3 weken twee dagdelen per week; wisselende activiteiten en altijd een taalmoment

Hoe doe je dit? De organisatie ligt in handen van de LEVgroep, de lokale welzijnsinstelling. Er zal samenwerking worden gezocht met lokale en regionale partners: schoolbesturen, (sport)verenigingen, culturele organisaties, PABO Helmond, vluchtelingenwerk Deurne, vrijwilligers, bibliotheek, Voorleesexpress Deurne…..
De werving van de kinderen zal lopen via de basisscholen, vluchtelingenwerk Deurne en intermediairs en sleutelfiguren in de vluchtelingen gemeenschap. De doelgroep voor het eerste jaar Zomerschool zal de vluchtelingenkinderen zijn. Gezien het feit dat ook de gemeente Deurne evacués uit Oekraïne zal gaan opvangen, zullen ook Oekraïense kinderen onder de doelgroep gaan vallen. Het programma zal worden samengesteld in samenwerking met PABO studenten; zij zullen ook deel uitmaken van de begeleiding tijdens de Zomerschool.

Wat doe je? Elke Zomerschool-dag beginnen we gezamenlijk op een bepaalde plaats in Deurne. Belangrijk vinden we dat er elke dag een combinatie is van spelen-kennisnemen van thema’s-Woordenspel. Elke dag/week heeft een thema, bijv. (voor)lezen, bewegen, muziek, sport, buiten spelen, dieren, gezond eten. De kinderen zullen in groepjes deelnemen aan verschillende activiteiten onder begeleiding van een vrijwilliger. De inhoud van het thema zal in samenspraak met de Pabo studenten worden vastgesteld. De afsluiting van de Zomerschool vindt plaats samen met de ouders.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst?
Ruimte
Materialen
Eten
Drinken
Vervoer
Vrijwilligers

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: