The Social Zone

The Social Zone

Mijn idee: Maandelijks lokale activiteiten, ondersteuning door jeugdprofessionals om sociale vaardigheden te oefenen en eenzaamheid te verminderen. Voor, door net jeugd en de gemeenschap!

Hoe doe je dit? 1x per maand een gezamenlijke avond.
Indien gewenst individueel contact om te bespreken wat de jongeren nog meer nodig hebben, denk aan integreren sport, hobby.
We hebben een appgroep zodat jongeren elkaar kunnen contacten.

Wat doe je? Ik ben bedenker, initiatief nemer organiseer en heb inmiddels hulp van collega's en vrijwilligers.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Faciliteren van activiteiten, netwerk bekendheid vergroten zodat we meer eenzame jongeren bereiken.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: