Stichting Stronk | Jongerenwerkplaats

Stichting Stronk | Jongerenwerkplaats

Mijn idee: Stichting Stronk faciliteert een werkplaats waar jongeren en adolescenten (14 t/m 23 jaar) zich bewust tot volwassene mogen ontwikkelen en de kans krijgen om op te groeien met ruimte voor beroepsoriëntatie en zelfontwikkeling. In de werkplaats kunnen jongeren in aanraking komen met metaal- en houtbewerking en elektronica. Er is ruimte voor eigen projecten, educatieve projecten i.s.m. middelbare scholen en échte opdrachten voor bedrijven en particulieren. Dit alles wordt altijd begeleidt door een unieke combinatie van een technicus en pedagoog met een hands-on mentaliteit.

Vanuit lokaal en regionaal gewortelde contacten krijgen ook thuiszittende (kwetsbare) jongeren de kans om zich op deze plek te ontwikkelen waar ze op andere plekken niet welkom zijn of gehoord worden door wat voor reden dan ook. Meer dan 80% van de jongeren die op dit moment komen heeft complexe problematieken. Daar waar dit type jeugd uitvalt of dreigt uit te vallen biedt Stronk een veilige basis om door te mogen ontwikkelen: terug naar school, een meer passende zorg locatie of naar werk.

Met een inclusieve en praktische handelingswijze is de werkplaats een maak- en broedplaats voor technische creatie en oriëntatie. Op deze manier worden jongeren in de regio meer levensvaardig gemaakt.

Hoe doe je dit? Door simpelweg structureel iedere week - drie dagen in de week – in teamverband aan de slag te zijn met (kwetsbare) jeugd. Jongeren werken mee in de werkplaats, leren gereedschap kennen, verantwoordelijkheid nemen, elkaar te ondersteunen en op die manier een vak te beoefenen en zingeving te hervinden in het dagelijks leven. Op de achtergrond wordt ondertussen de ‘overtollige ballast’ van kwetsbare jongeren in kaart gebracht en geregisseerd waar nodig.

Stichting Stronk werkt samen met jongeren, ouders, scholen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, verschillende gemeentes en bedrijven binnen de regio Hart van Brabant. De gemeente Dongen geeft aan dat het huidige aanbod van Stronk problemen oplost op de terreinen jeugdwet, onderwijs, WMO en Participatiewet (zowel direct als preventief). Hiervoor is in februari 2021 een pilot gestart in samenwerking met Stronk, het Cambreur College en de gemeente Dongen. Anno april 2022 wordt er dan ook onderzoek gedaan door het Lectoraat Sociale Veerkracht naar de werkbare factoren van de werkwijze van Stronk en hoe de discretionaire ruimte benut wordt in de dagelijkse praktijk.

Dit zijn krachtige ontwikkelingen waarmee Stronk graag een doorkijk maakt naar de toekomst met een grotere groep betrokken jeugdigen, bedrijven, gemeentes en onderwijsinstellingen.

Wat doe je? Stichting Stronk is dagelijks aan de slag met jongeren, ouders, sociale ondernemingen, onderwijsinstellingen, gemeentes en het bedrijfsleven om tot echte leerervaringen te kunnen komen. Zo heeft Stichting Stronk een zelf gefaciliteerde professionele werkplaats met:
- Een eigen broedplaats (voor persoonsvorming);
- Een eigen maakplaats (voor beroepsoriëntatie en burgerschap);
- Een pedagogische academie (voor professionalisering van derden);
- Een eigen werkwijze waar jeugd kleinschalig, praktijkgericht en domein overstijgend wordt begeleid.

Jongeren kunnen tussen de 3 tot 18 uur per week in begeleiding komen om zichzelf te ontwikkelen in deze onderdelen. Of dit nu op 1 onderdeel is of een vervlechting van drie deelgebieden: dat is maatwerk dat door het kleinschalige aanbod geleverd kan worden. In samenwerking met gemeentes, zorg- en onderwijsinstellingen wordt deze mogelijkheid gefaciliteerd.

Stronk bestaat door het ondernemend karakter van de jongeren, vrijwilligers, betrokkenen en initiatiefnemers. Hierdoor blijft de stichting in de basis (financieel) gezond voor de toekomst. Impulsgelden als deze geven dan ook een daadwerkelijke ‘impuls’ aan de doorontwikkeling van de werkplaats. De stichting ontvangt op dit moment geen structurele subsidie(s) of overige impulsgelden. Met deze prijs kan de stap gezet worden om de unieke broed- en maakplaats voor jongeren duurzaam te blijven door ontwikkelen.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? De financiële impuls zal gebruikt gaan worden voor meerdere doeleinde. Te beginnen bij een bijzonder project waar een van onze talentvolle (uitgevallen) jongere mee bezig is: hij ontwerpt momenteel een C&C gestuurde machine met plasmasnijder, houtfrees en laser grafeer combinatie! Een zeer ingenieus stukje innovatie waar én hijzelf, andere jongeren, de stichting en mogelijk ook andere (jeugd)werkplaatsen een volgende stap mee kunnen maken.

Verder schaft de stichting gereedschappen aan waar jongeren mee kunnen leren werken, creëren en oriënteren. Denk aan: afzuiginstallaties en stationaire houtbewerkingsmachines zoals een combinatiemachine. Dit zijn gereedschappen die minimaal tien jaar lang dagelijks gebruikt gaan worden. Een zeer duurzame investering dus.

Er zullen ook verbruiksmaterialen worden aangeschaft waarmee jongeren de kans blijven krijgen te leren creëren met hout, metaal en elektronica. Deze projecten zullen geplaatst worden in de openbare ruimte, bij bedrijven, gemeente(s) of onderwijsinstellingen.

Met deze financiële impuls kan Stichting Stronk een volgende stap zetten in de (door)ontwikkeling van haar jongeren, de werkplaats en het middelbare school programma. Hierdoor kan Stronk blijven laten zien wat er dagelijks gebeurd in de werkplaats en kunnen jongeren gesterkt blijven in hun beroepsoriëntatie, persoonlijke ontwikkeling, ‘dat ene super vette project’ en een volgende stap in hun leven.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: