Stichting Social Kids Tilburg

Stichting Social Kids Tilburg

Mijn idee: Wij zetten ons in om eenzaamheid onder jongeren te verminderen in de leeftijd 8 t/m 17 jaar. Bij ons komen kinderen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het vinden en/of onderhouden van sociale contacten. Het merendeel van de kinderen kampt met autisme en/of adhd, worden gepest op school of hebben geen financiële middelen om ergens aan mee te doen.Door deze belemmeringen lukt het deze kinderen niet om b.v. ergens lid van te zijn. De drempel is te hoog.Dit maakt dat onze doelgroep vaak overal buiten valt. Door deze kinderen met elkaar te verbinden ontstaan er nieuwe vriendschappen , hebben ze het gevoel ook ergens bij te horen en zie je deze kinderen opbloeien.Tevens maken we de drempel naar b.v. een sport lager, zodat het hun wel lukt om de stap naar een sportschool te nemen.

Hoe doe je dit? 1x per 2 weken organiseren wij laagdrempelige activiteiten waar men gratis aan mee kan doen.Men kan zich inschrijven op de activiteit waar hij/zij zich prettig bij voelt. Dit zodat je eerder een succeservaring creëert.Tevens ontmoeten kinderen met dezelfde interesse elkaar. Door te luisteren naar wat kinderen aangeven te willen doen, en daarop in te spelen, voldoen we aan hun behoeftes. Wij werken bewust niet met lidmaatschap, omdat wij geen "moet" willen creëren. Door deze constructie te handhaven, merken wij dat toch steeds dezelfde kinderen terug blijven komen, en we hierin onze doel bereiken.

Wat doe je? De ene keer is dit iets van een knutselactiviteit voor kinderen die graag op een rustige manier bezig willen zijn. De andere keer is het een sportieve activiteit voor de kinderen die actiever beter tot hun recht komen.Lokale sportscholen komen workshops geven, zodat de drempel naar een sportschool lager wordt. Men heeft dan immers een bekend iemand voor zich.Per activiteit zijn er minimaal 4 vrijwilligers aanwezig op maximaal 15 kinderen. Dit doordat onze doelgroep vaak last heeft van prikkels en wat meer aandacht nodig heeft.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Met de opbrengst kunnen we de materialen kopen die we voor onze activiteiten nodig hebben. Daarnaast zouden we een vaste lokatie kunnen huren. De kinderen die bij ons komen krijgen hiermee een eigen vertrouwde plek. Hiermee zouden we onze stichting verder kunnen laten groeien. Hier is binnen de wijk waar wij ons bevinden erg veel vraag naar. Op dit moment draaien we op een klein stukje subsidie en de rest op donaties in de vorm van materiaal. Alle mensen die zich inzetten voor Stichting Social Kids doen dit geheel op vrijwillige basis. We zetten nu zelf acties op om aan wat financiële middelen te komen. We merken aan de aantal aanmeldingen dat er veel vraag naar is. Door dit te winnen zouden we onze kinderen zekerheid kunnen bieden van ons bestaan.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: