Stichting Groen Ontmoet

Stichting Groen Ontmoet

Mijn idee: Met de stichting hebben we de afgelopen jaren een mooie plaats gerealiseerd waar oud en jong samen kunnen bewegen. Deze plaats is gerealiseerd tussen twee basisscholen en het verzorgingscentrum in..
We merken dat er voor tieners net te weinig te bieden is. Graag zouden we ook voor deze doelgroep wat meer activiteiten kunnen bieden in deze (speel) strook..zodat er tussen alle doelgroepen verbinding gemaakt kan worden. En het een grote sociale verbindingsplek wordt in het dorp. Vanuit dit hart van het dorp kunnen er dan verschillende andere initiatieven onstaan.
Daarnaast zouden we graag de plek meer vergroenen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat natuur verbindt en goed is voor het mentale welzijn van de mens..
Dit komt alle drie de doelgroepen ten goede..
Daarnaast zouden we het geld kunnen gebruiken voor het onderhoud van het groen..we merken dat dit in de praktijk wat lastig is en het zoeken naar vrijwilligers moeilijk is..

Hoe doe je dit? We hebben al meerdere succesvolle projecten opgezet. Voor dit project willen we een werkgroep samenstellen met bestuursleden vanuit onze stichting, de samenstichting uit Oud Gastel, de gemeente, een groep kinderen en ook de beweegcoaches vanuit Halderberge voor hun input
Uit eerdere ervaring is gebleken dat een project succes vol kan worden als meerdere disciplines bij een project betrokken worden.

Wat doe je? We gaan een plaats voor tieners/jongeren integreren bij de bestaande beweegplaats voor ouderen en basisschool leerlingen. Tevens gaan we zorgen voor meer natuurlijke elementen zodat het een mooie natuurlijkr ontmoetingsplaats wordt..

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Met de opbrengst willen we de kosten betalen van de toestellen voor de jongeren,
De materialen om de plaats te vergroenen
En eventuele hoveniers kosten om de plaats structureel te kunnen blijven onderhouden..

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: