Kindermagazine Chatime News4kids

Kindermagazine Chatime News4kids

Mijn idee: • Laat alle kinderen meedoen aan de coolste workshops & interviews.
• Geeft kinderen de mogelijkheid om hun stem te laten horen en om uiting te geven aan hun ideeën en meningen!
• Maakt kinderen bewust over hun rechten, plichten en mogelijkheden.
• Stimuleert participatie binnen de wijk en of maatschappij.
• Verbetert de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van kinderen.
• Stimuleert kinderen om praktische en sociale vaardigheden aan te leren.
• Laat kinderen kennis maken met andere culturen.
• Integratie.
• Verbreedt en verdiept de wereld waarin zij leven.
• Bevordert zelfrespect, zelfvertrouwen en samenwerkingsvaardigheden.
• Laat kinderen meedenken, beslissingen maken en laat ze eigen unieke ideeën aandragen.
• Maakt kinderen bewust van hun eigen talenten en capaciteiten en het bevorderen van hun assertiviteit, zodat zij hun mening leren en durven te uiten in grote en kleinere gezelschappen.

Hoe doe je dit? De algemene voorbereiding en uitvoering kunnen onder de noemer workshops worden geschaard: het samen zoeken naar thema’s voor het magazine/filmpje, de interviews voorbereiden, ouders voorlichten en mee laten doen. Tijdens de voorbereiding doen kinderen niet alleen praktische kennis op, ze onderzoeken ook thema's die dicht bij hun belevingswereld liggen. Zo leren zij een kritische houding te ontwikkelen, een mening te vormen en zelf naar oplossingen te zoeken. Het stimuleren van creativiteit en het versterken van zelfvertrouwen spelen daarbij een belangrijke rol. Dit zijn vaardigheden die kinderen in hun verdere ontwikkeling meenemen en hen meehelpen om ook na de basisschool te blijven participeren in wat zij belangrijk vinden in hun wijk, op school of in de stad. Door op te treden als reporter/fotograaf krijgen kinderen de kans te laten zien welke talenten ze in huis hebben. Dit is al een proces waar kinderen en ouders veel van opsteken. Tegelijkertijd wordt hiermee een appèl gedaan op meerdere ontwikkelgebieden, zoals:

• taalontwikkeling (vaardigheid in spreken, schrijven en visualiseren)
• vormgeving in de breedste zin van het woord (iets creëren en afmaken tot een eindproduct)
• sociale ontwikkeling
• taakbewustzijn
• ethische ontwikkeling, gevoel voor schoonheid, normen en waarden

Wat doe je? Inspraak en ontwikkeling tot volwaardige burgers van Breda
Kinderen willen graag serieus worden genomen. Daarnaast vinden zij het prettig om gehoord te worden. Ze hebben vaak een ongekende interesse en creativiteit. Door ChaTime worden ze gestimuleerd, gemotiveerd en denken ze na over serieuze onderwerpen en ontwikkelen de vaardigheden om hierover te discussiëren en het op een educatieve en ludieke manier om te vormen tot een product dat bij hun leeftijd en ontwikkelfase hoort. Dit leidt tot een bewuste deelname aan maatschappelijke activiteiten en legt de basis voor op den lange duur een mondige burger die meedoet!

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Financiële middelen om nieuws te maken en te verspreiden: het maken van een glossy kindermagazine, het maken van filmpjes, het maken van nieuws.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: