De Jonge BaMi / De junior dorpsglossy

De Jonge BaMi / De junior dorpsglossy

Mijn idee: De junior variant van de plaatselijke glossy. Dit blad heet de BaMi (naar de namen van de dorpskernen in dialect). Voor één keer wordt dit blad gemaakt door een redactie van kinderen en jongeren uit het dorp, in plaats van de professionele redactie die het blad normaal maakt. In het dorp waar ik woon (Berlicum) wordt normaal gesproken 4 keer per jaar een glossy/dorpsmagazine uitgebracht waar tijd en aandacht is voor het lokale verhaal. Dit soort bladen brengen ze in meerdere dorpen in de omgeving ook uit, en speelt een grote rol in de sociale cohesie.
Als een soort special leggen we de rollen en verantwoordelijkheden in de handen van kinderen en jongeren die hier mee aan de slag willen. Voor iedereen is er een bijdrage, denk hierbij aan redactie, fotografie, styling. Maar vooral het bedenken van de thema’s. Zodat de volwassenen in het dorp de stem en het perspectief van de jongeren onder hun neus krijgen. En de jongeren zich creatief kunnen uiten zich kunnen laten horen op een manier die zij willen.

Hoe doe je dit? Jongeren worden gevonden door te adverteren in de glossy (senior) en in het dorp. Het doel is om alle jongeren die willen een plek te geven in de glossy, iedereen die wil, kan bijdragen. Na de aanmelding is het dan belangrijk om een ruimte te creëren voor de jongeren om samen aan hún magazine te werken. Ze worden begeleid door professionals om ervoor te zorgen dat er een eindresultaat komt waar ze trots op zijn en dat in productie kan. Het is belangrijk om een veilige en vrije omgeving te creëren waar jongeren hun eigen ideeën kwijt kunnen en ze misschien een voorproefje kunnen krijgen van een latere carrière.

Wat doe je? Lokale jongeren bij elkaar brengen. Het creatieve talent vieren. Een veilige plek creëren om je te mogen uiten. In een klein dorp zoals het onze is er weinig gemeenschappelijks voor creatieve jongeren. De nadruk ligt op sport, niet op creativiteit. In een klein dorp merk je dat jongeren steeds meer naar de stad trekken, omdat er in het dorp steeds minder te doen is, Het maken van De Jonge BaMi kan ervoor zorgen dat jongeren zich weer wat meer verbonden voelen met hun dorp. Daarnaast is het een manier om nieuwe mensen te ontmoeten, mensen die ook leuk vinden om creatief bezig te zijn. De jongeren moeten gefaciliteerd worden in ruimte en middelen (en wat begeleiding, zoals een workshop voordat ze aan de slag kunnen).

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Door samen te werken met de plaatselijke ondernemer en producent van de glossy. De BaMi wordt lokaal gemaakt en geproduceerd. Door gebruik te maken van het reguliere kanaal wordt de band met het dorp extra versterkt. We gebruiken dit netwerk voor expertise, begeleiding en productiecapaciteit. Ook zal er bijvoorbeeld gebruik gemaakt moeten worden van professionele apparatuur om het magazine te maken. Ik had zo'n initiatief graag gehad toen ik jong was, een kans om samen met leeftijdsgenoten die creatief zijn en houden van verhalen maken iets moois te ontwikkelen. Als het format eenmaal staat zou ik het graag aanbieden in andere dorpen, zodat ook zij de kans kunnen bieden aan jongeren om iets moois te kunnen maken.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: