De eerste Kamer met Aandacht in Brabant

De eerste Kamer met Aandacht in Brabant

Mijn idee: Op jezelf gaan wonen is een grote stap. Het is fijn als je soms terug kunt vallen op je ouders of vrienden. Maar wat als dat sociale vangnet er niet is en je geen vertrouwde plek hebt om naar terug te keren?
Kamers met Aandacht matcht particulieren die woonruimte willen verhuren en een steuntje in de rug bieden aan jongeren tussen 18 en 23 jaar die uitstromen uit jeugd- of pleegzorg en eraan toe zijn om op eigen benen te staan. Kortom: een kamer met aandacht als tijdelijke tussenstap. Zo worden de jongeren op weg geholpen naar volledige zelfstandigheid en een kansrijke toekomst.

Het doel van Kamers met Aandacht is zelfredzaamheid en netwerk van jongeren op een natuurlijke manier versterken en dak- en thuisloosheid onder jongeren tegen te gaan.
De jongeren zijn gescreend en serieus met hun leven bezig. Zo hebben zij o.a. voor minimaal 24 uur per week dagbesteding - een baan of opleiding - en wassen en koken zij zelf.

In principe kan iedere woonruimte een Kamer met Aandacht worden; een zolder of kamer in een huur- of koophuis, in een studentenhuis of woongroep, een tuinhuis enzovoort. De aandacht kan ook variëren, daarop worden de jongere en verhuurder gematcht: van af en toe een luisterend oor tot eens per week samen eten of hulp bij de financiën.

Kamers met Aandacht is een groeiende stichting en momenteel actief in meer dan 40 gemeenten.

Hoe doe je dit? Ik ga mijn huis verbouwen om een Kamer met Aandacht te bieden; woonruimte en waar nodig een steuntje in de rug aan jongeren tussen 18 en 23 jaar, die uitstromen uit jeugd- of pleegzorg en eraan toe zijn om op eigen benen te staan. Een tijdelijke tussenstap op weg naar volledige zelfstandigheid.
Hiervoor sluit ik een huurovereenkomst met de jongere en een vrijwilligersovereenkomst met Kamers met Aandacht.
Ik zorg voor de informele steun van de jongere waar nodig; lees mee met een belastingbrief, luister naar de jongere over ervaringen op school of stage, of vertel hoe je gezond en lekker kunt koken.
Daarnaast maken jongeren op een Kamer met Aandacht gedurende minimaal een half jaar nog gebruik van ambulante begeleiding door een (jeugd)zorgorganisatie.
De stichting Kamers met Aandacht maakt een zorgvuldige match tussen mij en een jongere, biedt mij als verhuurder ondersteuning, informeert op het gebied van wet- en regelgeving en kan adviseren als ik vragen heb over het contact met de jongere.

Wat doe je? Ik bied de jongere tijdelijk een veilige en fijne plek om te wonen en de gelegenheid kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen die nodig zijn om daarna succesvol de stap te maken naar volledige zelfstandigheid.
Door bijvoorbeeld mee te lezen met een belastingbrief, te luisteren naar verhalen van de jongere over school of stage of te vertellen hoe je gezond en lekker kunt koken, zorg ik voor informele steun van de jongere waar dat nodig is.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Omdat er (nog) geen structurele samenwerking tussen de gemeenten in Brabant en Kamers met Aandacht bestaat, wil ik gebruik maken van de mogelijkheid van Kamers met Aandacht om een individuele match te financieren. Deze kosten worden door een gemeente gedragen als er wel sprake is van een samenwerking.
Daarnaast wil ik met de opbrengst graag een deel van de kosten voor de verbouwing financieren. Ik ben voornemens om mij voor meerdere jaren te committeren aan Kamers met Aandacht

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: