Brabantse Kinderburgemeesters werken samen!

Brabantse Kinderburgemeesters werken samen!

Mijn idee: Tijdens diverse bijeenkomsten met kinderburgemeesters is meerdere malen de grote wens van de Kinderburgemeesters uitgesproken: “we willen graag samenwerken”. Met elkaar kunnen Brabantse Kinderburgemeesters beter hun doelen bereiken. Als voorbeeld is het idee van kinderburgemeester Elise van Laarbeek: ‘In mei autovrij naar school’ om zodoende kinderen (en ouders) meer te laten bewegen en klimaatbewust bezig te zijn. En Mei-Autovrij kan in iedere gemeente uitgevoerd worden.
“We hebben Mei-Autovrij georganiseerd. We vonden dat heel erg veel kinderen met de auto naar school gingen. Dus hebben bijna alle scholen in Laarbeek meegeholpen om de kinderen te stimuleren om bewegend naar school te gaan, dus met de fiets of lopend of skeelerend. En de school die het minste kinderen had die met de auto werden gebracht, kreeg een prijs. Dat idee zou in heel Brabant doorgezet kunnen worden en ieder jaar een actie zal zijn.”
Elise was vorig jaar kinderburgemeester van de gemeente Laarbeek.

Hoe doe je dit? Om onze Kinderburgemeesters beter en meer met elkaar samen te laten werken, en alle kinderen van de basisscholen te doen bereiken met hun ideeën, hebben we nodig
• het digitale Platform Kinderburgemeesters voor de provincie Brabant inrichten,
• het huren van ruimten,
• het verzorgen van participatie-trainingen voor gemeenten, vrijwilligers, kinderburgemeesters, kindergemeenteraden en het aanleveren van materialen,
• het verzorgen samen met de kinderen van een Brabantse nieuwsbrief aan de basisscholen met daarin ideeën en verslag van uitvoering,

Wat doe je? Contact onderhouden met gemeenten en de kinderburgemeesters. Afspraken vastleggen.
Beschikbaar zijn voor advies rond kindergemeenteraadsverkiezingen, de verkiezing van de kinderburgemeester, het betrekken van de groepen 7 van de basisscholen en wat verder door de kinderen geagendeerd wordt.
De input van kinderen die we ontvangen of ophalen gebruiken we om Kinderdemocratie te bevorderen en de nodige instrumenten verder te ontwikkelen.
Samen met de kinderen kijken welke organisaties hen kunnen helpen met de uitvoering van hun plannen.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Met het genoemde geldbedrag zullen we een stevig netwerk samen met de kinderburgemeesters opzetten en zal Brabant de eerste Provincie zijn waarin de kinderburgemeesters kunnen zeggen: WE DOEN HET SAMEN!
Leren participeren, alle groepen 7 worden bij Kindergemeenteraadsverkiezingen betrokken, doel is in alle 61 gemeenten een kinderburgemeester die meehelpt mee en uitdraagt “Je staat er nooit alleen voor, we doen het samen”.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: